Takie kongresy odbywają się od 72 lat. W tym roku po raz pierwszy gości on w Polsce, co jest też formą uczczenia 100–lecia odzyskania niepodległości?

W programie jest 130 referatów. Udział zapowiedziało 200 wybitnych specjalistów z 28 krajów Europy i świata.

- Od dawna marzyłem o organizacji tego kongresu w Polsce – powiedział „Rzeczpospolitej" ksiądz Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagielońskiego.

- Dewiza kongresu brzmi Plus ratio quam vis (Więcej znaczy rozum, niż siła; Rozum przed siłą).

Czy to jakaś aluzja do obecnych sporów o kształt sądownictwa? Zobaczymy na kongresie.