Do 280,3 mln zł wzrosły w pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj. To o 28,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Było to efektem większej liczby sprzedanych projektów rekrutacyjnych (czyli ogłoszeń) w serwisie Pracuj.pl; ich liczba sięgnęła 297 tysięcy, czyli o 24,3 proc. więcej niż w pierwszej połowie zeszłego roku przy prawie 11 proc. wzroście ich średnich cen.

Liczba aktywnych klientów, korzystających z należącego do Grupy Pracuj systemu eRecruiter (oferowany w modelu abonamentowym SaaS wspiera rekrutację) na koniec czerwca 2022 roku przekraczała 1700 i była o 14,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Zwiększenie przychodów przełożyło się na zyski firmy; skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 136,1 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei skorygowana EBITDA sięgnęła w pierwszym półroczu tego roku 160,9 mln zł i była o 29 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto za sześć pierwszych miesięcy br. wyniósł 102,2 mln zł. Był więc niższy niż rok wcześniej (158,1 mln zł), ale spółka przypomina, że na tamten rekordowy wynik znaczący wpływ miała aktualizacja wyceny należących do Grupy Pracuj udziałów w spółce Beamery Inc., co powiększyło zysk netto w porównywanym okresie o 70,5 mln zł. Po skorygowaniu ubiegłorocznych wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych, zysk netto w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o 16,8 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2021 r.

W II połowie roku na wyniki firmy powinny pozytywnie wpływać wyniki przejętej pod koniec czerwca b.r. firmy softgarden - wiodącego gracza na rynku systemów wspierających procesy rekrutacji w Niemczech, który rozwija swoje usługi także w Austrii i Szwajcarii. Jak podkreśla Grupa Pracuj, która określa się jako wiodąca platforma technologiczna w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej, akwizycja Niemczech oznacza wyraźne wzmocnienie pozycji Grupy Pracuj w sektorze HR Tech w Europie Środkowej i Wschodniej.