Finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym planowanych przyszłych inwestycji i dalszego rozwoju spółki – tak Grupa Pracuj określiła we wtorkowym komunikacie powody sięgnięcia po kredyt terminowy do wysokości 400 mln złotych. Umowę kredytową spółka zawarła z trzema bankami BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska i PKO BP Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Jak przewidziano w umowie, Grupa Pracuj będzie mogła sięgnąć po środki z kredytu w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy z bankami a potem spłacić go do 14 czerwca 2027 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę banków.

Umowa kredytowa na tak wysoką kwotę wskazuje, że Grupa Pracuj, która określa się jako wiodąca platformą technologiczną w branży HR w naszym regionie (z flagowym produktem - portalem Pracuj.pl) przymierza się do poważnych akwizycji. Na tyle poważnych, że nie wystarczą środki z solidnych przepływów gotówkowych (wskaźnik free cashflow to equity sięgnął na koniec ub.r. 208 mln zł a spółka chwaliła się brakiem zobowiązań kredytowych), czy zysku netto, który za zeszły rok wyniósł 266,3 mln z - z czego 136,5 mln zł spółka przeznaczyła na dywidendę). Kolejne przepływy gotówkowe przyniósł też pierwszy kwartał tego roku, który Grupa Pracuj zakończyła z 55 mln zł. zysku netto. Podczas prezentacji wyników, Przemysław Gacek, główny akcjonariusz Grupy Pracuj, zaznaczał, że spółka obserwuje rynki Europy Środkowej i Zachodniej szukając tam celów akwizycyjnych. Ma również od dłuższego czasu na celowniku kilka firm, które chciałaby przejąć.