– Trzeci kwartał tego roku był pierwszym, w którym w wynikach Grupy Pracuj uwzględnione zostały rezultaty niemieckiej spółki softgarden, którą przejęliśmy pod koniec czerwca. Tą transakcją z impetem znacząco wzmocniliśmy naszą pozycję w sektorze HR Tech. – podkreślał Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, komentując w komunikacie spółki ogłoszone w czwartek wyniki po III kw. Jak dodał udział softgarden w całkowitych przychodach minionego kwartału sięgnął ponad 28 proc.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w III kw. wyniosła 85,3 mln zł, co oznacza wzrost o 13,8 proc. r/r, podczas gdy skonsolidowany zysk netto w omawianym okresie zmniejszył się do 52,6 mln zł czyli o 3,5 proc. w skali roku

Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2022 roku przychody Grupy Pracuj sięgnęły 463,8 mln zł (wzrost o 34,9 proc. r/r), skorygowana EBITDA wyniosła 246,2 mln zł (wzrosła o 23,3 proc. r/r), a skonsolidowany zysk netto wzrósł 154,8 mln zł (o 9 proc, r/r, ( po skorygowaniu ubiegłorocznego wyniku o zdarzenia jednorazowe).