Od dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę, z Polski wyjechało tam 285 tys. osób, w tym ok. 100 tys. pracujących wcześniej u nas ukraińskich mężczyzn. Rosnącej z tego powodu liczby wakatów w budownictwie, transporcie i w przemyśle nie zastąpią uciekające do Polski kobiety z dziećmi.

Organizacje pracodawców mają pomysł na rozwiązanie tego problemu, a jednocześnie na wsparcie uciekinierów z Białorusi. - Należy umożliwić Białorusinom szybką legalizację pobytu i podjęcie pracy od razu po przekroczeniu naszych granic – podkreślają we wspólnym apelu do rządu BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, ZPP, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Czytaj więcej

Konsumenci sparaliżowani strachem. Największy pesymizm od dwóch dekad

Powołując się na sygnały o znacznej liczbie Białorusinów planujących ucieczkę z kraju z obawy przed dalszymi represjami i masowym poborem organizacje biznesowe proponują, by w ramach nowelizacji specustawy, wprowadzić dla Białorusinów możliwość szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia – na takich samych zasadach jak dla Ukraińców. – W ten sposób uda nam się jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby polskiej gospodarki i uderzyć w reżim Łukaszenki – podkreślają sygnatariusze apelu.