Zmiany w dodatku do emerytur sołtysów. Senat przyjął projekt

Senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem kręgu beneficjentów dodatku do emerytur sołtysów. Prawo do ubiegania się o świadczenie uzyskają m.in. wiejscy samorządowcy, którzy pełnili tę funkcję przed 1990 r.

Publikacja: 18.04.2024 17:18

Zmiany w dodatku do emerytur sołtysów. Senat przyjął projekt

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073), który w czwartek przyjął Senat.

Chodzi o swoisty dodatek do emerytury wiejskich samorządowców. Przysługuje bowiem tym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 mężczyźni). Ale to nie wszystko. Do wypłaty uprawnione są osoby, które pełniły funkcję sołtysa co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż przez osiem lat. I właśnie ta przesłanka budzi w praktyce największe problemy.

Emerytura dla sołtysa. Problemy z kryterium do wypłaty dodatku

Zwróciła na to uwagę m.in. posłanka Iwona Małgorzata Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej w interpelacji skierowanej do Michała Kołodziejczaka, sekretarza stanu w resorcie rolnictwa.

Jak wskazała, ustawodawca nie przewidział, że kadencja danego sołtysa nie zawsze pokrywa się z 4-letnim okresem (między wyborami).

— W obecnej sytuacji dochodzi do przypadków odmowy przyznania dodatku, mimo że sołtys pełnił co do funkcję przez dwie pełne kadencje ( tj. nie została ona skrócona). Chodzi o sytuacji, gdy wybory zostały wyznaczone na kilka dni przed upływem pełnych 4 lat. W powiecie kamiennogórskim są dwa przypadki, o których mi wiadomo. W jednym do uzyskania świadczenia brakuje 5 dni, a w drugim 6 dni — wskazywała posłanka.

Zwróciła uwagę, że obecnej sytuacji nie można pogodzić z zasadą sprawiedliwości i równego traktowania.

Analogiczne argumenty zostały podniesione w petycji wniesionej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Wskazano w niej na potrzebę modyfikacji przepisów, gdyż ich literalne stosowanie spowodowało nieprzyznanie świadczeń znacznej grupie sołtysów, w tym takim, którzy pełnili funkcję przez dwie kadencje, lecz nie spełnili wymogu 8 lat. Ale to nie wszystko. Autorzy petycji postulowali też uchylenie przepisów, które pozbawiają prawa do świadczenia pieniężnego sołtysów seniorów pełniących funkcję przed 1990 r., mimo że podobnie jak ich następcy otrzymali mandat mieszkańców w wyborach bezpośrednich i demokratycznych, a dodatkowo pracowali na rzecz społeczności w trudniejszych warunkach niż obecne.

Czytaj więcej

Marek Domagalski: Wybory samorządowe stabilizują Polskę

Więcej sołtysów dostanie świadczenie emerytalne

Uwagi te podzielili senatorowie, którzy złożyli w tej sprawie projekt nowelizacji ustawy. Zakłada on skrócenie wymaganej liczby lat pełnienia funkcji sołtysa uprawniającej do uzyskania świadczenia pieniężnego – z 8 do 7. Zrezygnowano też z przesłanki kadencyjności. Ponadto na podstawie projektowanych regulacji prawo do ubiegania się o świadczenie uzyskają sołtysi, którzy pełnili tę funkcję przed 27 maja 1990 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto senatorowie opowiedzieli się za ułatwieniem postępowania dowodowego w sytuacji, gdy ustalenie okresu pełnienia funkcji sołtysa następuje na podstawie pisemnej deklaracji wnioskodawcy potwierdzonej oświadczeniami. Nowelizacja przewiduje obowiązek uzyskania ich od 3 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, gdy wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa (obowiązująca ustawa wymaga uzyskania ich od 5 osób).

Przypomnimy, że od 1 marca 2024 r. dodatek do emerytur sołtysów wzrósł do 336,36 zł ( poprzednio wynosił 300 zł). To efekt komunikatu prezesa KRUS (M.P. 2024, poz. 129).

Etap legislacyjny: Projekt przyjęty przez Senat

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073), który w czwartek przyjął Senat.

Chodzi o swoisty dodatek do emerytury wiejskich samorządowców. Przysługuje bowiem tym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 mężczyźni). Ale to nie wszystko. Do wypłaty uprawnione są osoby, które pełniły funkcję sołtysa co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż przez osiem lat. I właśnie ta przesłanka budzi w praktyce największe problemy.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie