Jednym z założeń projektu jest zwiększenie stabilności i elastyczności pracy. Rząd chce z tego powodu wprowadzić szerokie zmiany w zakresie prawa pracy, a pierwsza część tego filaru dotyczy elastyczności wykonywania pracy:

- gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat czterech poprzez pracę zdalną lub hybrydową i elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy oraz porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem.

- Zagwarantować zmniejszenie wymiaru godzin pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat czterech przy jednoczesnym niedyskryminowaniu pracowników korzystających z takiej „ulgi” w możliwości korzystania pracowniczych przywilejów.

- Gwarancja możliwości korzystania z wszystkich form mających uelastycznić wykonywanie zadań w zależności od rodzaju pracy i porozumienia się z pracodawcą.

Czytaj też:

Powrót matki do pracy nie musi oznaczać rezygnacji z macierzyńskiego

Co do stabilności, rząd proponuje:

- ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami do lat 40. do maksymalnie 2 umów na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy.

- Rozszerzenie ochrony dla obojga rodziców.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

- Wprowadzenie ochrony dla matek do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

- Ochrona dla ojców w ciągu pierwszego roku życia, w małżeństwie ta ochrona miałaby obowiązywać od momentu zajścia w ciążę.

- Obowiązek pracodawcy informowania pracowników o przysługujących im prawach i uprawnieniach z tytułu zawarcia umowy o pracę.

Te wszystkie zmiany mają poprawić wskaźnik dzietności w Polsce, który od 1998 roku oscyluje poniżej 1,5 – w 2019 roku było to jedynie 1,42. Zastępowalność pokoleń gwarantowana jest w momencie, gdy wskaźnik podaje 2,1 czyli gdy na sto kobiet przypada 210 urodzeń.