Przyjęta w piątek wieczorem ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana też tarczą 3.0., niesie rozwiązania korzystne dla dłużników.

W myśl art. 53 nowelizacji dochody dłużnika mają podlegać większej ochronie, gdy członek jego rodziny w czasie epidemii straci pracę lub w związku z działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wynagrodzenie tego dłużnika zostanie obniżone. W takiej sytuacji kwota jego pensji chroniona przed egzekucją komorniczą (w wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 1920 zł netto) ma wzrosnąć o 25 proc. za każdego członka rodziny, który stracił pracę i jest na utrzymaniu tego dłużnika.

Ten bezrobotny członek rodziny nie może w tym czasie osiągać żadnego dochodu.

Z nowelizacji wynika również, że za członka rodziny dłużnika należy rozumieć małżonka albo też rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia. W rachubę będzie brane także dziecko, które ukończyło 25. rok życia, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności, a w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, lub też zasiłek dla opiekuna.

Czytaj też: Dłużnicy będą spać spokojnie - rząd planuje wstrzymanie egzekucji na czas epidemii

Do członków rodziny nie zalicza się natomiast dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka będącego już w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że ta regulacja może mieć wpływ na finanse nawet 5 milionów polskich rodzin.

Etap legislacyjny: nowelizacja trafiła do Senatu