Za zmniejszenie świadczenia odpowiada wprowadzony do przepisów od 1 stycznia 2013 r.  art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach. Obniżka dotknie jednak tylko części emerytów urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Chodzi o osoby, które w 2013 r., po okresie pobierania wcześniejszej emerytury wystąpiły o dożywotnie świadczenie. W myśl wspomnianego art. 25 ust. 1b będą miały teraz potrącone ze stanu konta emerytalnego kwoty wypłacone na podstawie ustawy o zwrocie.

Ten przepis dotyczy wszystkich ubezpieczonych, którzy pobrali emerytury częściowe, wcześniejsze emerytury kolejarskie, górnicze, nauczycielskie czy przysługujące za pracę w szczególnych warunkach lub charakterze.

Poza tym zmniejszenie świadczenia ryzykują wyłącznie osoby, które po 31 grudnia 2012 r. wystąpiły o przeliczenie emerytury w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Po zwrocie zaległego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze raz obliczy przysługujące im świadczenie na podstawie środków zgromadzonych na koncie emerytalnym pomniejszonych o kwotę zwrotu.

Zwrot zaległości osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę i w czasie zawieszenia wypłaty nie pracowały i nie odprowadzały nowych składek emerytalnych do ZUS,  może zmniejszyć wypłacane aktualnie świadczenie.

W znacznie lepszej sytuacji są ci, którzy nadal pobierają wcześniejszą emeryturę i pomimo ukończenia powszechnego wieku emerytalnego nie złożyli wniosku o przyznanie im nowej. Nie muszą martwić się o to, że po zwrocie zaległości organ rentowy przeliczy i zmniejszy ich świadczenie.

Tacy emeryci, jeśli po przejściu na wcześniejszą emeryturę ciągle pracowali, mogą jednak sprawdzić, czy po ukończeniu powszechnego wieku mają prawo do wyższego świadczenia. Wystarczy, że złożą wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczenie. Jeśli okaże się, że przysługuje im niższe, mają 30 dni na jego wycofanie.