Dorabiający do emerytury lub renty muszą się zgłosić do ZUS

Pobierający wcześniejsze emerytury oraz renciści, którzy pracowali w 2023 r., muszą pamiętać, żeby do końca lutego poinformować organ rentowy o dodatkowych przychodach.

Publikacja: 13.02.2024 14:25

Dorabiający do emerytury lub renty muszą się zgłosić do ZUS

Foto: Adobe Stock

Obowiązek ten dotyczy rencistów i wcześniejszych emerytów (w tym tych pracujących za granicą), którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna).

Obowiązek rozliczenia z ZUS

– Chodzi m.in. o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS. Dodaje, że informacja o przychodach jest potrzebna do rozliczenia wypłacanego świadczenia.

- Dorabiająca osoba powinna przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Niezbędne dokumenty wystawiają pracodawcy. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne– wyjaśnia rzecznik ZUS.

Wszystko po to, żeby organ rentowy sprawdził, czy nie przekroczyły one dopuszczalnych limitów dorabiania.

Przypomnijmy, że jeśli dodatkowe zarobki nie są wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura lub renta są wypłacane w pełnej wysokości. Jeśli wynoszą więcej niż ten próg, świadczenie jest zmniejszane, a jeśli dodatkowe pieniądze są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata za dany miesiąc zostaje zawieszona.

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS o zarobkach. O żadne limity nie muszą się martwić osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Dorabiać bez ograniczeń mogą też emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny.

- Jeśli jednak osiągnęli go w trakcie 2023 r., muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed jego ukończeniem – dodaje Żebrowski.

Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.

Limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2024

GUS opublikował właśnie dane pozwalające określić nowe limity dorabiania do świadczeń. Ograniczenia zarobkowe dla emerytów i rencistów będą obowiązywać w marcu, kwietniu i maju 2024 r.

I tak, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7540.36 zł, czyli miesięcznie o 345,41 zł więcej niż w III kwartale 2023 r. (7194,95 zł). Obliczenia poczynione na podstawie nowych danych pokazują, że od 1 marca 2024 r. przy przychodzie wyższym niż 5278.30 (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 9802.50 (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) zostanie zawieszone (kwota groszy może się różnić z uwagi na zaokrąglenia dokonywane przez ZUS). Do końca lutego limity są niższe. Wynoszą one odpowiednio 5036.50 zł i 9353.44 zł.

Czytaj więcej

Emeryci i renciści dorobią od grudnia więcej

Obowiązek ten dotyczy rencistów i wcześniejszych emerytów (w tym tych pracujących za granicą), którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna).

Obowiązek rozliczenia z ZUS

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara