Nie każde dziecko założy swoją firmę

Wbrew wcześniejszym ministerialnym zapowiedziom nie wszyscy młodzi ludzie będą mogli prowadzić własną działalność, na przykład w internecie.

Publikacja: 12.07.2023 03:00

Nie każde dziecko założy swoją firmę

Foto: Adobe Stock

Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przepisy autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii umożliwią osobom mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

Resort wycofał się z pomysłu, żeby takie prawo przyznać też tym niemającym tej zdolności, czyli dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia.

Rozsądne życzenia

O projekcie mówiło się w kontekście działalności nastoletnich gwiazd YouTube’a czy TikToka. Jak przypomina dr hab. Marcin Dziurda z Uniwersytetu Warszawskiego, przepisy pozwolą na działalność influencerów, którzy przekroczyli wskazaną granicę wieku, jednak wymóg uzyskania zgody sądu pozostaje aktualny.

– Przy rozpoznawaniu wniosku weźmie pod uwagę jego zdanie i rozsądne życzenia dotyczące podjęcia działalności gospodarczej. W rezultacie sąd opiekuńczy zezwoli na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli nie sprzeciwia się to dobru osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu, a także prawom konsumenta – wskazuje.

Wniosek o zakazanie lub ograniczenie działalności będzie mógł złożyć nie tylko rodzic, czyli najczęstszy przedstawiciel ustawowy, ale także inna osoba mająca w tym interes prawny.

– Zmieniony projekt bardziej niż w pierwotnej wersji chroni interesy zarówno osób niepełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą, jak i ich kontrahentów – ocenia Marcin Dziurda.

Czytaj więcej

Kurosz, Kurzynoga: Dziecięcy biznes pełen znaków zapytania

Przesunięta granica wieku

Dr Krzysztof Kurosz, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, ocenia, że przyjęte poprawki w pewnym zakresie uwzględniają krytyczne uwagi części prawników.

– Zlikwidowano dyskryminację osób z niepełnosprawnościami. Projekt posługuje się teraz pojemną formułą osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które mogą uzyskać zgodę na osobiste prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu również osoby ubezwłasnowolnione częściowo zostają nim objęte – tłumaczy.

Jego zdaniem „inną sprawą jest potrzeba likwidacji ubezwłasnowolnienia”.

– Projekt nie koliduje jednak z tą kwestią. Wręcz przeciwnie, wzmacnia sferę swobody osób ubezwłasnowolnionych – precyzuje. I dodaje: – Przyjęte poprawki likwidują też bardzo zły pomysł zgody na osobiste prowadzenie działalności gospodarczej przez dzieci bez ograniczenia wieku.

Dodaje, że „nie zmienia się jednak krytyczny stosunek do niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem osobiście pracy przez osoby poniżej 15. roku”, a unijna dyrektywa (94/33/WE) zezwala na nią jedynie częściowo.

Etap legislacyjny: przyjęty przez rząd

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Małgorzata Kurzynoga, radca prawny, prof. UŁ, partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj

Projekt w art. 59825 k.p.c. przewiduje, że sąd opiekuńczy zezwoli na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli nie sprzeciwia się to dobru osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ustawodawca pozostawia zatem dużą swobodę sądom, a jednocześnie przerzuca na nie odpowiedzialność za umożliwienie osobom, które ukończyły lat 13, działalności gospodarczej. Tymczasem z prawa międzynarodowego i unijnego wynika zakaz stałej pracy dzieci (standardy te odnoszą się też do samozatrudnienia). Dopuszczalne są wyjątki określone w Konstytucji RP, dyrektywie 94/33/WE i kodeksie pracy dla działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamowej. W tych sferach praca dzieci też nie powinna być stała. Artykuł 5 dyrektywy 94/33/WE expressis verbis stanowi, że nie może odbywać się ze szkodą dla obowiązku szkolnego. Sądy opiekuńcze powinny wziąć zatem pod uwagę zarówno rodzaj działalności, jak i jej zakres.

Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przepisy autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii umożliwią osobom mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

Resort wycofał się z pomysłu, żeby takie prawo przyznać też tym niemającym tej zdolności, czyli dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt