Czternasta emerytura przyjęta z poprawkami przez Senat

Zasady wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów znajdą się w ustawie oraz podwyższone zostanie kryterium dochodowe uprawniające do czternastki w pełnej wysokości.

Publikacja: 22.06.2023 21:34

Senatorowie na sali posiedzeń Senatu w Warszawie

Senatorowie na sali posiedzeń Senatu w Warszawie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Takie poprawki przyjęli senatorowie do ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Czternastkę wprowadziła po raz pierwszy ustawa o kolejnym w 2021 r., dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (DzU z 2021 r., poz. 432).

Czytaj więcej

Przepisy o 14. emeryturze wątpliwe konstytucyjnie

Seniorzy do tej pory otrzymali już dwa przelewy w wysokości równej kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. Z kolei za sprawą ustawy, która została przegłosowana przez Senat, wejdzie ona do systemu na stałe.

Będzie ponownie przysługiwać osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Jej wypłata ma też być nadal zależna od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Zgodnie jednak z przyjętą poprawką, pełną kwotę dostaną osoby z miesięczną wypłatą z organu rentowego nieprzekraczającą 120 proc. przeciętnej emerytury, ogłoszonej w Komunikacie prezesa ZUS z 15 lutego 2023 r. Wcześniej była to kwota 2,9 tys. zł. Pozostałym będzie dalej pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Inna przyjęta poprawka reguluje zasady wypłaty dodatkowego świadczenia w całości w ustawie.

Rząd zostawił sobie bowiem furtkę, która umożliwi mu elastyczne kształtowanie wysokości świadczenia i terminu jego wypłaty w przyszłych latach. Te dwie kwestie mają być bowiem w każdym roku regulowane rozporządzeniami wydawanymi do 31 października danego roku.

Senat z tych regulacji zrezygnował.

Etap legislacyjny: Ustawą ponownie zajmie się Sejm

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność