Czerwcowa waloryzacja w 2023 roku roku zwiększyła środki ubezpieczonych o 450 mld złotych. Działanie ZUS ma na celu zrekompensować wysoki poziom inflacji oraz inne, niekorzystne procesy gospodarcze, które zaszły w poprzednim oraz obecnym roku. Waloryzacja objęła około 24 miliony Polaków. 

Waloryzacja dotyczy środków ze składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie. Wskaźnik waloryzacji składek i subkonta ma bezpośredni wpływ na wysokość wypłacanego w przyszłości świadczenia emerytalnego. Zgodnie z oświadczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla waloryzacji przyjęto wskaźnik w wysokości 114,40 proc. dla składek emerytalnych zgromadzonych na koncie oraz 109,20 proc. dla środków z subkonta. 

Czytaj więcej

Dobra wiadomość odnośnie przyszłych emerytur z ZUS

Informację o waloryzacji otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., który kiedykolwiek podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Informacja ta będzie jednak widoczna jedynie w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 2020 roku informacje te nie są przekazywane drogą listowną.