Rezygnujesz z PPK? Dziś ostatni dzień na informację dla pracodawcy

Piątek 31 marca to ostatni dzień, w którym należy złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z wnoszenia od kwietnia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do programu są automatycznie co 4 lata zapisywani wszyscy pracownicy między 18 a 55. rokiem życia, także ci, którzy już wcześniej z PPK zrezygnowali.

Publikacja: 31.03.2023 09:31

Rezygnujesz z PPK? Dziś ostatni dzień na informację dla pracodawcy

Foto: Adobe Stock

Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z programu wygasły z końcem lutego i  nie złożyły one nowych do końca marca 2023.  Brak deklaracji o rezygnacji będzie miał taki skutek, że marcowa pensja będzie niższa o wpłatę do PPK. Pracodawca dołoży do niej swój udział i przekaże instytucji finansowej.

Nie oznacza to jednak, że pracownik traci szansę za rezygnację z PPK. Deklarację może złożyć w każdym czasie. Jeżeli zrobi to już po obliczeniu i pobraniu wpłat do PPK z jego wynagrodzenia, ale jeszcze przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej (pracodawca ma na to czas od 1 do 17 kwietnia 2023 r.), pobrane z wypłaty pieniądze zostaną zwrócone pracownikowi. Straci on jednak także tę część składki, którą finansuje pracodawca.

Czytaj więcej

Ponowny autozapis do PPK a nowa deklaracja o rezygnacji

Następna okazja przystąpienia do PPK w trybie autozapisu dopiero za cztery lata, czyli w 2027 r. Nie ma jednak przeszkód, by oszczędzanie zacząć wcześniej, wystarczy w dowolnym czasie złożyć pracodawcy deklarację o przystąpieniu do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program emerytalny, który ma zapewnić pracownikom dodatkowe oszczędności na starość. Może w nim uczestniczyć każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Wpłaty na indywidualne konto w PPK finansuje pracownik (2 proc. wynagrodzenia brutto, a osoby zarabiające mniej niż 120 procent minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.), pracodawca (1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika), a także państwo (tzw. wpłata powitalna - 250 zł oraz wpłata roczna - 240 zł). Zgromadzonymi w PPK wpłatami zarządzają fundusze inwestycyjne, które inwestują je w różne papiery wartościowe,  głównie akcje oraz obligacje. Zgromadzone środki można będzie wypłacić Co ważne, pieniądze z PPK można wypłacić przed przejściem na emeryturę, aczkolwiek wówczas zapłacimy tzw. podatek Belki (od zysków kapitałowych) i przepadną pieniądze, które dopłaca nam państwo.

Udział w PPK nie jest obowiązkowy, co cztery lata odbywa się tzw. autozapis - pracodawca bez zgody pracownika zapisuje go do PPK, jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji.  Osoby, które  przed 1 kwietnia 2023 r. ukończyły 55. rok życia, pracodawca może zapisać do PPK  wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku. 

Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z programu wygasły z końcem lutego i  nie złożyły one nowych do końca marca 2023.  Brak deklaracji o rezygnacji będzie miał taki skutek, że marcowa pensja będzie niższa o wpłatę do PPK. Pracodawca dołoży do niej swój udział i przekaże instytucji finansowej.

Nie oznacza to jednak, że pracownik traci szansę za rezygnację z PPK. Deklarację może złożyć w każdym czasie. Jeżeli zrobi to już po obliczeniu i pobraniu wpłat do PPK z jego wynagrodzenia, ale jeszcze przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej (pracodawca ma na to czas od 1 do 17 kwietnia 2023 r.), pobrane z wypłaty pieniądze zostaną zwrócone pracownikowi. Straci on jednak także tę część składki, którą finansuje pracodawca.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja