Czternasta emerytura na stałe w systemie

W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na zasadach podobnych jak w ubiegłym roku.

Publikacja: 24.03.2023 16:15

Czternasta emerytura na stałe w systemie

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Wskazano w nich, że zaproponowane regulacje stanowią realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wprowadzenia corocznej wypłaty tzw. 14. emerytury.

- To jednoznacznie wskazuje, że wspomniane świadczenie wejdzie na stałe do systemu i będzie wypłacane cyklicznie – komentuje Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Czytaj więcej

Czternasta emerytura: PiS nie wypełni wyborczej obietnicy

Przypomnijmy, że czternastkę wprowadziła ustawa o kolejnym w 2021 r., dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2021 r. poz. 432). Była ona do tej pory wypłacana dwa razy (w 2021 r. i 2022 r. ) w wysokości równej kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji ( obecnie to 1588,44 zł). Kolejna wypłata planowana jest w tym roku.

Z założeń do projektu wynika, że będzie przysługiwać ona osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternastka cały czas będzie też uzależniona od kryterium dochodowego wynoszącego w tym roku ( podobnie jak w latach ubiegłych) 2,9 tys. zł, a pełną kwotę dostaną jedynie osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało tej sumy. Pozostałym wypłata zostanie pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dalej ma też obowiązywać ograniczenie dotyczące minimalnej kwoty wypłaty. Po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” musi ona wynosić co najmniej 50 zł. W innym przypadku świadczenie nie będzie wypłacane.

Rząd zostawia sobie natomiast furtkę, która umożliwi mu kształtowanie wysokości świadczenia w przyszłych latach. W założeniach wskazuje bowiem, że będzie możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż najniższa emerytura.

Etap legislacyjny: Założenia do projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach