Rząd szuka pieniędzy na wypłatę 13. emerytury

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów sfinansowane ma być z blisko 5 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Publikacja: 21.03.2023 06:53

Minister rodziny Marlena Maląg i premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Klubie Seniora w Gryfow

Minister rodziny Marlena Maląg i premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Klubie Seniora w Gryfowie Śląskim

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystania w 2023 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Projekt trafił właśnie do uzgodnień.

Przypomnijmy, że 13. emerytura (trzynastka) została wprowadzona ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 2575) jako świadczenie stałe, wypłacane co roku. Dostają ją z urzędu osoby, które na 31 marca (roku, w którym wypłacane jest to świadczenie) są uprawnione do: emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych), renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia przedemerytalnego.

Czytaj więcej

Rząd szuka pieniędzy. W Funduszu Solidarnościowym brakło na 13 emeryturę

Jej wysokość jest równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca (roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie). W 2023 r., po waloryzacji, jest to 1588,44 zł brutto. Z tej kwoty nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.

Od początku kontrowersje budziło źródło jej finansowania. Jest nim bowiem Fundusz Solidarnościowy, który pierwotnie miał służyć pokrywaniu m.in. kosztów realizacji programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Rząd uznał teraz, że musi uzupełnić środki tego funduszu. W efekcie zamierza zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 5 mld zł. Pozwalają mu na to przepisy zarówno ustawy systemowej, jak i regulacje zawarte w ustawie o Funduszu Solidarnościowym.

Rząd zakłada, że spłata nastąpi na rachunek FRD w okresie od 2028 r. do 2037 r., w dziesięciu równych rocznych ratach, z terminem płatności na dzień 30 listopada każdego roku.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do uzgodnień

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach