Od marca w górę idą również dodatki do emerytur. ZUS podaje o ile

Co roku 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne, które w tym roku wzrosły o 14,8 proc.

Publikacja: 02.03.2023 14:20

Od marca w górę idą również dodatki do emerytur. ZUS podaje o ile

Foto: Adobe Stock

Dodatki do emerytur i rent podwyższane są procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosły o 14,8 proc. Najczęściej przysługujący dodatek pielęgnacyjny od marca wynosi 294,39 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed ukończeniem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

- Dodatek pielęgnacyjny jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń. Prawo do niego nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Inne kwoty dodatków i świadczeń od 1 marca 2023 roku wynoszą:

  • dodatek za tajne nauczanie – 294,39 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441,59 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł,
  • dodatek kombatancki – 294,39 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 44,16 zł,
  • dodatek do renty inwalidy wojennego– 1127,12 zł,
  • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 294,39 zł,
  • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 14,76 zł do 279,71 zł,
  • Ryczałt energetyczny – 255,17 zł.
Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach