Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest co roku w marcu. Jej zadaniem jest zachowanie ich realnej wartości w stosunku do wzrostu cen towarów i usług.

Waloryzacja emerytur i rent 2023

Waloryzacja emerytur i rent 2023

Paulina Szewioła/rp.pl

Przypomnijmy, że w tym roku będzie obowiązywać mieszana formuła podwyżek, czyli kwotowo-procentowa z gwarancją minimalnej kwoty wzrostu o 250 zł.

W efekcie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł (obecnie 1338,44 zł).

Dla większości osób, które nie pobierają najniższych świadczeń cały czas kluczową sprawą jest jednak procentowy wskaźnik waloryzacji. To przez niego mnożona jest kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru (w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację).

Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku (według GUS średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła 14,8 proc.), zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Czytaj więcej

Emerytura i renta po waloryzacji i z "trzynastką" na rękę - tabela

Właśnie poznaliśmy ostatnią niewiadomą, która kształtuje jego wysokość. GUS publikując komunikat na temat realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. (wskaźnik ten obniżył się o 2,1 proc.), zakończył (przynajmniej w teorii) spekulacje na temat podwyżki emerytur i rent w tym roku.

W efekcie wskaźnik waloryzacji wyniesie w tym roku 14,8 proc.