Bolączki systemu emerytalnego. Powiększają się różnice między płciami

Dysproporcje w wysokości świadczenia emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz wzrost liczby groszowych świadczeń to problemy na jakie wskazuje rząd w sprawozdaniu skierowanym do Sejmu.

Publikacja: 04.11.2022 19:20

Bolączki systemu emerytalnego. Powiększają się różnice między płciami

Foto: Adobe Stock

Po wejściu w życie tzw. ustawy wiekowej ( tj. ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2017 poz. 38) Rada Ministrów dokonuje co trzy lata przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkłada Sejmowi informację o skutkach obowiązywania tych przepisów. Dlatego do Sejmu trafiło właśnie sprawozdanie za lata 2019-2021.

Wynika z niego, że przeciętna wysokość emerytury przyznanej i wypłaconej na podstawie ustawy wiekowej w 2019 r. wyniosła - 2 338,38 zł (dla kobiet- 1913,02 zł, a dla mężczyzn - 3039,02 zł). Natomiast w 2020 r. było to 2615,87 zł (dla kobiet - 2 156,26 zł, a dla mężczyzn - 3 305,35 zł). Z kolei w 2021 r. przeciętna emerytura wzrosła do kwoty 2 813,40 zł (dla kobiet do 2 280,77 zł, a mężczyzn 3 520,56 zł). Dane te pokazują wyraźne dysproporcje w osiąganej wysokości świadczenia emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Rząd prognozuje, że wobec utrzymania zróżnicowanego wieku emerytalnego oraz obecnego trendu przechodzenia na emeryturę w roku osiągnięcia powszechnego wieku, ten trend będzie się pogłębiał.

Czytaj więcej

Minimalna podwyżka dla seniorów już pewna. Sejm przyjął nowe przepisy

Z informacji rządu wynika, że rośnie też liczba emerytur niższych od minimalnych. Powód? Po reformie systemu, która obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. staż ubezpieczeniowy nie jest już warunkiem nabycia do prawa do świadczenia. Nawet bardzo krótki okres ubezpieczenia (1 dzień) uprawnia po osiągnięciu wieku emerytalnego do emerytury, która jest bardzo niska i wynosi np. kilka groszy.

Zdaniem rządu, na tle negatywnych tendencji demograficznych finansowanie z systemu emerytalnego świadczeń w wysokości nie znajdującej pokrycia we wniesionym przez ubezpieczonego wkładzie, jak również ponoszenie kosztu obsługi świadczeń przewyższającego ich realną wartość, nie może być uznane za rozwiązanie pożądane. Przypomnijmy, że w ramach RDS toczą się obecnie prace nad rozwiązaniem tego problemu.

Rząd zapewnia jednocześnie, że przywrócenie wieku emerytalnego nie miało negatywnego wpływu na wskaźniki zatrudnienia, które z roku na rok wzrastają, także wśród osób, które przekroczyły ustawowy wiek emerytalny.

Etap: Sprawozdaniem zajmie się komisja polityki społecznej i rodziny

Po wejściu w życie tzw. ustawy wiekowej ( tj. ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2017 poz. 38) Rada Ministrów dokonuje co trzy lata przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkłada Sejmowi informację o skutkach obowiązywania tych przepisów. Dlatego do Sejmu trafiło właśnie sprawozdanie za lata 2019-2021.

Wynika z niego, że przeciętna wysokość emerytury przyznanej i wypłaconej na podstawie ustawy wiekowej w 2019 r. wyniosła - 2 338,38 zł (dla kobiet- 1913,02 zł, a dla mężczyzn - 3039,02 zł). Natomiast w 2020 r. było to 2615,87 zł (dla kobiet - 2 156,26 zł, a dla mężczyzn - 3 305,35 zł). Z kolei w 2021 r. przeciętna emerytura wzrosła do kwoty 2 813,40 zł (dla kobiet do 2 280,77 zł, a mężczyzn 3 520,56 zł). Dane te pokazują wyraźne dysproporcje w osiąganej wysokości świadczenia emerytalnego kobiet i mężczyzn.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję