Centra integracji społecznej otworzą się na więcej osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Nie trzeba będzie być ubogim, by zdobywać kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przyjętej przez Radę Ministrów.

Uelastyczniony zostanie czas pobytu w CIS. Teraz wynosi przynajmniej sześć godzin dziennie. Nowe przepisy wskażą tylko tygodniowy czas pobytu – od 30 do 40 godzin.

Projekt przewiduje też podwyższenie świadczenia dla uczestników zajęć.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Prawie dwa mln zł dla pracujących z potrzebującymi wsparcia