W związku z końcem 2021 roku przypominamy najważniejsze, najciekawsze, budzące największe emocje teksty, które ukazały się na łamach "Rzeczpospolitej" i na rp.pl. Przypomnijmy sobie czym w minionych 12 miesiącach żyła Polska. Dziś prezentujemy najlepiej klikany tekst w październiku.

Projekt ustawy, która przewiduje, że nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych, przyjęła w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów. Oznacza to, że w portfelach 90 proc. emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy, a 65 proc. emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci podatku. Według rządu, na nowych zasadach skorzysta ponad 8 milionów emerytów i rencistów.

Według nowych zasad, świadczenia emerytów i rencistów zwiększą się odpowiednio o wysokość podatku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalne i rentowe do wysokości 2500 zł brutto, nie zapłacą podatku PIT.

Czytaj więcej

14. emerytura w listopadzie i bez wniosku

- Przy świadczeniu w wysokości 2500 zł brutto, to dodatkowe 2250 zł rocznie. Ale zyskają również seniorzy otrzymujący wyższe świadczenia, ponieważ zapłacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2500 zł brutto. Dla przykładu – przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, w portfelu emeryta lub rencisty co roku zostanie 1320 złotych więcej - informuje resort rodziny.

Ile będzie można zyskać na zmianach w zależności od wysokości obecnego świadczenia?

Emerytura bez podatku - ile zyska emeryt w 2022 r.

Emerytura bez podatku - ile zyska emeryt w 2022 r.

Rzeczpospolita

Tabelka nie uwzględnia waloryzacji, która ma nastąpić 1 marca 2022 r., a prawdopodobnie będzie rekordowa, bo rząd szacuje, że świadczenia wzrosną aż o 4,89 proc. Przyczyną jest szalejąca drożyzna. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zatem im bardziej rosną ceny, tym wyższy wskaźnik waloryzacji.

Wyliczenia nie uwzględniają także trzynastych emerytur, które zostaną wypłacone w kwietniu 2022 r. Dodatkowe świadczenie  jest równowartością najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku (w 2021 r. – 1250,88 zł brutto).  Większość emerytów otrzymała trzynastkę w kwocie 1022,30 zł na rękę. 

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Trzynastka w 2022 r. zasadniczo ma być wolna od podatku, zostanie od niej potrącana tylko składka zdrowotna (rząd już potwierdził informację, że emeryci zostaną objęci pełną, 9-procentową składkę zdrowotną). Trzynastka w 2022 r. wyniesie ponad 1000 zł brutto. Oznaczałoby to, że w związku z wypłatą kwietniowej emerytury i trzynastki, u większości świadczeniobiorców najprawdopodobniej dojdzie do przekroczenia progu 2500 tys. zł brutto i kwoty wolnej od podatku. Wówczas trzeba będzie zapłacić zaliczkę na PIT.