Adwokat poprowadzi przed urzędem patentowym sprawę o znaki

Adwokat poprowadzi przed urzędem patentowym sprawę o znaki, a tłumaczem zostanie się z licencjatem.

Aktualizacja: 29.11.2015 17:36 Publikacja: 29.11.2015 14:54

Adwokat poprowadzi przed urzędem patentowym sprawę o znaki

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Szykuje się kolejne otwarcie zawodów. W poniedziałek wchodzi w życie trzecia i zarazem ostatnia transza deregulacji. Dotyczy 101 profesji. Wśród nich znalazły się zawody finansowe, takie jak makler giełdy papierów wartościowych oraz doradca inwestycyjny oraz rzecznik patentowy. Łatwiej będzie zostać tłumaczem przysięgłym, rzeczoznawcą przeciwpożarowym. Uwolnione mają być także zawody techniczne związane z górnictwem, geologią.

Tłumacz z licencjatem

Tłumaczem przysięgłym będzie mogła zostać osoba z licencjatem, która zda egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powoływaną przez ministra sprawiedliwości. Do tej pory, aby przystąpić do egzaminu, trzeba było mieć tytuł magistra. Środowisku tłumaczy zmiana się nie podoba.

243

zawody zostały zderegulowane przepisami w ciągu ostatnich dwóch lat

– Im dana osoba ma wyższe wykształcenie, tym jej kwalifikacje jako tłumacza są lepsze – uważa Artur Dariusz Kubacki ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Dlatego zmianę oceniam bardzo źle. Już w tej chwili tylko ok. 35 procent zdaje egzamin na tłumacza przysięgłego. Myślę, że teraz ten odsetek zmaleje – dodaje.

Z tym że osoby, które zdawały egzamin twierdzą, że jest trudny. Pisemny trwa cztery godziny i polega na tłumaczeniu czterech tekstów. Potem trzeba zdać jeszcze ustny.

Makler tuż po studiach

Zmiany dotyczące zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego są znacznie mniejsze od tych, które planowano.

– W zawodzie maklera będą mogły pracować także osoby, które skończą studia wyższe o programie zaakceptowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego – mówi Grzegorz Łętocha ze Związku Maklerów i Doradców. Do tej pory, aby zostać maklerem, trzeba było zdać egzamin przed KNF. Teraz będą dwie ścieżki dostępu.

Natomiast gdy chodzi o zawód doradcy inwestycyjnego, to licencję będą mogły uzyskać także osoby, które mają certyfikaty międzynarodowe, takie jak CFA. Wcześniej muszą jednak zdać egzamin uzupełniający przed KNF. Do tej pory nie było to możliwe.

Tylko inżynier rzeczoznawcą

Większa grupa osób będzie mogła wykonywać zawód inżyniera pożarnictwa.

– W jednostkach ochrony przeciwpożarowej będą mogły pracować także osoby, które ukończyły dowolne studia inżynierskie oraz przeszły odpowiednie szkolenie w szkołach straży pożarnej – mówi Jacek Borowski, dyrektor Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straż Pożarnej.

101

profesji dotyczy trzecia transza deregulacji. Jest to ostatnia tego typu zmiana. Więcej na razie się nie planuje

Do tej pory zawód ten mogły wykonywać tylko osoby posiadające tytuł inżynier pożarnictwa lub w zakresie inżynierii bezpieczeństwa o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Kolejna zmiana dotyczy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Przepisy przewidują, że przed upływem pięciu lat od zdobycia swoich uprawnień muszą je odnowić. Od poniedziałku do odnowienia tych uprawnień wystarczy ukończenie szkolenia aktualizującego. Będą one znacznie krótsze niż szkolenie, które nadawało uprawnienia po raz pierwszy.

Otwarty zostanie zawód rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Od poniedziałku kandydaci do tego zawodu powinni mieć ukończone wyższe studia techniczne, a następnie zdać egzamin przed komisją powołaną przez komendanta głównego PSP. Do tej pory trzeba było ukończyć jakiekolwiek wyższe studia, także te o charakterze humanistycznym. Niezbędna była także pięcioletnia praktyka zawodowa w wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub jako projektanta.

– Zmiana idzie w dobrym kierunku. Niektórym osobom o wykształceniu humanistycznym brakowało często, np. przy sprawdzaniu projektów budowlanych, wiedzy technicznej – mówi Paweł Janik, dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP.

W jego ocenie nowe przepisy otwierają dostęp do zawodu rzeczoznawcy wielu młodym ludziom.

Adwokat przed Urzędem Patentowym

Nowe przepisy dopuszczają adwokatów i radców do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaków towarowych.

Budzi to sprzeciw rzeczników patentowych. Ich zdaniem dopuszczenie adwokatów i radców do spraw związanych ze znakami towarowymi oznacza obniżenie poziomu usług w tym zakresie.

Przepisy dotyczące własności przemysłowej regulujące tematykę znaków są traktowane po macoszemu zarówno na studiach, jak i późnej, na aplikacjach prawniczych.

Zdaniem rzeczników właściwą wiedzę można zdobyć dopiero na aplikacji rzecznikowskiej. Dlatego na zmianach stracą przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy dbają o markę firmy czy produktu. ?Otwarcie zawodu rzecznika podoba się natomiast przedstawicielom korporacji adwokatów oraz radców.

– Jesteśmy właściwie przygotowani do prowadzenia spraw z zakresu znaków towarowych – zapewnia adwokat Rafał Dębowski. – Obecne ograniczenia są sztuczne i niepotrzebne. Często sprawy dotyczące znaku towarowego obejmują także inne dziedziny prawa, np. prawa autorskie. I nie widzę powodu, dla którego wybitny znawca tej dziedziny miałby zakaz występowania przed urzędem patentowym. Przede wszystkim jednak skorzystają na tym klienci, będą mieli bowiem większy wybór specjalistów.

Na liście rzeczników patentowych opublikowanej na stronie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych figuruje 1212 osób.

podstawa prawna:

- ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (?DzU z 30 września 2015 r., poz. 1505)

Szykuje się kolejne otwarcie zawodów. W poniedziałek wchodzi w życie trzecia i zarazem ostatnia transza deregulacji. Dotyczy 101 profesji. Wśród nich znalazły się zawody finansowe, takie jak makler giełdy papierów wartościowych oraz doradca inwestycyjny oraz rzecznik patentowy. Łatwiej będzie zostać tłumaczem przysięgłym, rzeczoznawcą przeciwpożarowym. Uwolnione mają być także zawody techniczne związane z górnictwem, geologią.

Tłumacz z licencjatem

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?