Senat jednogłośnie przyjął nowelizację zmian w tzw. ustawie pomocowej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dzięki którym ma powstać internetowy system, który ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między polskimi przedsiębiorcami, a obywatelami Ukrainy którzy szukają w Polsce zatrudnienia. Do rozpoczęcia prac nad systemem potrzebny jest już tylko podpis prezydenta.

Podstawowym zadaniem systemu jest utworzenie bazy osób, chcących pracować w Polsce i za pomocą odpowiednich algorytmów łączenie ich z ofertami pracy, zgodnymi z ich kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

Z kolei pracodawcy, podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami, będą mieli możliwość samodzielnie wprowadzać, aktualizować oraz usuwać z systemu swoje ogłoszenia.

Czytaj więcej

Ilu uchodźców z Ukrainy znalazło już pracę w Polsce. Nowe dane

System nad którym prace będzie nadzorować Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie oparty o rejestr numerów PESEL, stąd korzystać z niego będą mogły jedynie osoby, które taki numer uzyskały. Kolejnym wymogiem będzie utworzenie profilu pracownika i podanie w nim niezbędnych podstawowych danych osobowych, które będą przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika w systemie.

Z systemu będzie można korzystać zarówno przez portal internetowy, jak i przy użyciu urządzeń mobilnych, bowiem KPRM, ma w tym celu przygotować specjalną aplikację.

Obecnie już 132 tys. ukraińskich uchodźców znalazło w Polsce zatrudnienie.