Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 45,38 proc. wyborców. Drugie miejsce w wyborach zajęła Koalicja Europejska, poparta przez 38,47 proc. głosujących.

W podziale mandatów będzie uczestniczyła także Wiosna Roberta Biedronia, która uzyskała 6,06 proc. Nawet w przypadku zsumowania elektoratów KE i Wiosny, taki wirtualny sojusz uzyskał mniej głosów, niż PiS.

Wbrew sondażowi exit poll, opublikowanego w niedzielę o 21.00 tuż po zamknięciu lokali wyborczych, poniżej progu wyborczego znalazła się Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, która uzyskała w wyborach 4,55 proc.

Na dalszych miejscach znalazły się listy Kukiz'15 (3,69 proc.) oraz Lewica Razem (1,24 proc.). Pozostałe komitety, które nie miały zarejestrowanych list we wszystkich okręgach, zebrały łącznie 0,62 proc.

Frekwencja w wyborach wyniosła 45,68 proc.

Europosłami zostali:

Gdańsk: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz (KE), Anna Fotyga (PiS).

Bydgoszcz: Radosław Sikorski (KE), Kosma Złotowski (PiS).

Olsztyn: Tomasz Frankowski (KE), Krzysztof Jurgiel, Karol Karski (PiS)

Warszawa: Robert Biedroń (Wiosna), Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Danuta Huebner (KE), Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski (PiS)

Mazowieckie: Jarosław Kalinowski (KE), Adam Bielan, Zbigniew Kuźmiuk (PiS)

Łódź: Marek Belka (KE), Joanna Kopcińska, Witold Waszczykowski (PiS)

Poznań: Sylwia Spurek (Wiosna), Ewa Kopacz, Leszek Miller (KE), Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska (PiS)

Lublin: Krzysztof Hetman (KE), Elżbieta Kruk, Beata Mazurek (PiS)

Rzeszów: Elżbieta Łukacijewska (KE), Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca (PiS)

Kraków: Róża Thun, Adam Jarubas (KE), Patryk Jaki, Ryszard Legutko, Beata Szydło, Dominik Tarczyński* (PiS)

Katowice: Łukasz Kohut (Wiosna), Marek Balt, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht (KE), Izabela Kloc, Grzegorz Tobiszewski, Jadwiga Wiśniewska (PiS)

Wrocław: Jarosław Duda, Janina Ochojska (KE), Beata Kempa, Anna Zalewska (PiS)

Gorzów Wlkp./Szczecin: Bartosz Arłukowicz, Bogusław Liberadzki (KE), Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska (PiS).

* - Dominik Tarczyński obejmie mandat wtedy, gdy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej