Pod deklaracją programową ruchu podpisali się członkowie zarządu stowarzyszenia - Szymon Hołownia, Michał Kobosko, Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska, Miłka Zagłoba.

Deklarują, że wspomniane w haśle "serce" - to oddolna aktywność społeczna, "głowa" zaś - wiedza fachowców. Z połączenia ich powstają "ręce" - wrażliwa na potrzeby ludzi, profesjonalna polityka.

"Uważamy, że demokracja w Polsce potrzebuje innowacji i odnowy. Tak, aby dawała ludziom wpływ na rzeczywistość, a także poczucie przynależności do wspólnoty" - czytamy w deklaracji.

Jednocześnie Polska 2050 chce położyć mocny nacisk na rozwój samorządów, które najlepiej znają potrzeby obywateli, i takiej demokracji, która słucha organizacji pozarządowych, docierających tam, gdzie nie dociera polityka.

Polska 2050 zapowiada działania na rzecz powszechnego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej, dobrej edukacji publicznej dla każdego dziecka i rozwiązania kryzysu mieszkaniowego.

Zamierza też aktywnie wspierać wszelkie środowiska odrzuconych - bo "bo dla nas wspólnota jest tak silna jak jej najsłabsi członkowie" - piszą.

"Jesteśmy przekonani, że Polska musi odzyskać należne jej miejsce we wspólnocie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej i w NATO, odzyskać zdolność tworzenia wielostronnych sojuszy. Budować nie tylko pomniki, ale kompetencje obronne na miarę XXI wieku, tak by była w stanie poradzić sobie i z epidemią, i z cyberatakiem, i ze skutkami katastrof naturalnych" - czytamy w D.N.A. Polski 2050.

Pełna treść na stronie polska2050.pl/nasze-dna