Sprawny system prewencji

Walka z przestępczością będzie prowadzona z pełną determinacją – zapewnił premier. Dodał, że nie wystarczy tu jedynie zaostrzanie kar. – Chcemy zbudować sprawny system prewencji wobec przestępczości pospolitej – zapowiedział. Ma to nastąpić przez koordynację i wymianę informacji między służbami. Premier podtrzymał obietnicę podwyżek dla funkcjonariuszy. Szczególny nacisk rząd położy na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i zagrożeniom terrorystycznym. – Cele te zamierzamy osiągnąć przez scentralizowany system zwalczania zagrożeń – tłumaczył premier. W najbliższych miesiącach służby specjalne czeka przegląd. – Będę im wyznaczał zadania i rozliczał z efektywności, by były one sprawnym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa – powiedział.

—mns

Nadrzędny cel walka z korupcją

Julia Pitera będzie firmować walkę z korupcją Platformy Obywatelskiej. Jej to właśnie „rząd zlecił przygotowanie harmonogramu skutecznego przeciwdziałania korupcji. Inaczej niż do tej pory, w odwrotnej proporcjonalności będą decyzje i działania antykorupcyjne do ilości konferencji prasowych” – mówił Tusk, robiąc aluzje do Zbigniewa Ziobry oraz szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Jednocześnie przyznał jednak, że docenia determinację poprzedników w próbach zwalczania łapownictwa na każdym szczeblu władzy. Zapowiedział, że dla jego rządu walka z korupcją będzie celem nadrzędnym. Tusk zapowiedział jednocześnie inny styl pracy służb specjalnych. –Nie wystarczy epatować opinię publiczną spektakularnymi aresztowaniami, które czasem godziły, to jest ponury fakt z ostatnich dwóch lat, w prawa obywatelskie i godność człowieka – mówił prezes Rady Ministrów. Premier zapowiedział przy tym przegląd służb specjalnych pod kątem zgodności z prawem podejmowanych przez nie działań i efektów. – Także w tych sprawach działania nowego rządu nie będą miały charakteru odwetu czy zemsty personalnej – mówił Tusk. Zapewnił przy tym, że nie będzie nacisków na służby. – Podkreślam to w odniesieniu do działań dotyczących korupcji funkcjonariuszy państwowych – mówił premier.

—ceg

Kompleksowa reforma prawa

Rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i funkcji prokuratura generalnego, likwidację sadów 24-godzinnych, rozwiązanie problemu przeludnienia w więzieniach zapowiedział Donald Tusk. – W imieniu i własnym, i mojego rządu gwarantuję, że działalność wymiaru sprawiedliwości od dzisiaj oparta będzie wyłącznie na prawie i wolna będzie od jakichkolwiek nacisków politycznych – mówił premier. Choć nie wymieniał nazwiska poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, to sporą część wystąpienia poświęcił krytyce poprzednika ministra Ćwiąkalskiego. – Chaotyczne nowelizacje dokonywane co kilka miesięcy nie pomogły reformie. Jednocześnie zapewniał, że jego reforma prawa będzie miała charakter kompleksowy.

—ceg

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Krótsza kolejka do lekarza

Narodowy Fundusz Zdrowia podzielony na kilka konkurujących ze sobą funduszy ubezpieczeniowych – to najistotniejszy punkt exposé Donalda Tuska dotyczący zdrowia. Zapowiedział też dokończenie prac nad tzw. koszykiem gwarantowanym, czyli oceną, do jakiego leczenia mamy prawo w zamian za naszą składkę. I tu kolejna istotna zmiana: za leczenie spoza koszyka będą płacić firmy ubezpieczeniowe, w których będziemy mogli się dodatkowo ubezpieczać. Donald Tusk mówił o zrównaniu praw sektora publicznego i niepublicznego. Oznacza to, że nowa ekipa podtrzyma pomysł poprzedników, by szpitale publiczne mogły przyjmować pacjentów za pieniądze np. wtedy, gdy wyczerpie im się kontrakt z NFZ. W tej chwili takiego prawa nie mają, w przeciwieństwie do szpitali prywatnych. Natomiast szpitale publiczne podpisują z reguły lepsze kontrakty z NFZ niż niepubliczne i to ma się, w ramach wyrównywania szans, zmienić. Te zmiany, choć nierewolucyjne, mają stanowić remedium np. na zbyt długie kolejki w służbie zdrowia. Poprawić ma się konkurencyjność, a także zarobki lekarzy i pielęgniarek. Szpitale mają być nadal przekształcane w spółki. W exposé wykonał też gest w kierunku młodych lekarzy: obiecał im więcej pieniędzy z budżetu państwa na kształcenie i zapowiedział zmianę egzaminu, który zdają po zakończeniu edukacji.

—syl

Karta praw podstawowych jak chciało PiS

W Europie i na świecie w pojedynkę nie można działać – premier Donald Tusk część exposé dotyczącą polityki zagranicznej zaczął od gestów pojednania. Rząd ważne decyzje w polityce międzynarodowej będzie konsultować z PiS i LiD. Najważniejszą kwestią była deklaracja o podpisaniu traktatu reformującego UE z uwzględnieniem brytyjskiego protokołu o ograniczeniu stosowania Karty praw podstawowych. – Pojadę do Lizbony podpisać traktat reformujący z uszanowaniem efektów negocjacji moich poprzedników – mówił premier. Zebrał za to oklaski także od PiS. Dodał, że nie podziela większości obaw dotyczących zapisów Karty. Ale uwzględni postulat PiS, bo w przeciwnym razie zagrożona byłaby skuteczna ratyfikacja traktatu. Ale już bardziej enigmatycznie mówił o tarczy antyrakietowej. Zapowiedział, że dalsze negocjacje odbędą się po „rundzie konsultacji z NATO i niektórymi naszymi sąsiadami”. Relacje Polski z sąsiadami mają zostać „zintensyfikowane”. – Chcemy rozwijać strategiczne stosunki z Niemcami, nie unikając spraw trudnych – mówił Tusk. Podkreślił rolę Polski aspirującej w UE do nadawania tonu w polityce wschodniej. – Choć mamy swoje poglądy na sytuację w Rosji, są sygnały od naszego sąsiada, że i tam dojrzewają do dialogu – argumentował Tusk. Jednocześnie Polska zamierza przekonywać polityków na Białorusi, że warto postawić na demokrację. Chce też wspierać prozachodnie aspiracje Ukrainy. – Pozostaniemy mocnym ogniwem w sojuszu północnoatlantyckim – zapewniał Tusk.

—dok

W Iraku tylko do przyszłego roku

Najważniejsza deklaracja, która w exposé dotyczyła armii, to zapowiedź wycofania polskich wojsk z Iraku już w przyszłym roku. – W 2008 r. rozpoczniemy i zakończymy wycofywanie polskich żołnierzy – powiedział premier. Zapewnił, że jest już w tej sprawie po wstępnych konsultacjach. – Nasze zobowiązania względem USA zrealizowaliśmy z nawiązką – powiedział. Konkrety logistyczne oraz dokładna data wycofania żołnierzy mają być znane po dalszych konsultacjach z sojusznikami. Premier zaznaczył za to, że Polska nie zmniejszy w przyszłym roku kontyngentu w Afganistanie. – Udział polski w tej misji stanowi o naszej wiarygodności w NATO – wyjaśnił. Nowy rząd będzie też honorował deklarację o wysłaniu 350 żołnierzy w ramach misji UE do Czadu. Dla żołnierzy ważna jest też deklaracja wcześniejszego, niż planowano, pełnego uzawodowienia armii. – Nie zadowala nas propozycja, by pełną profesjonalizację sił zbrojnych osiągnąć dopiero w 2012 r. – powiedział premier. Stwierdził, że już w przyszłym roku zostanie ograniczony pobór. W roku 2009 rząd chce z niego całkiem zrezygnować, tak by w rok 2010 wkroczyć z armią w pełni zawodową. W staraniach o to premier zadeklarował współpracę z opozycją i prezydentem.

—mns

Kształcenie dla gospodarki

Edukacja musi być dopasowana do zdolności i zainteresowań uczniów oraz do oczekiwań rynku pracy – mówił premier. I wyjaśnił, jak to osiągnąć. Test po podstawówce ma być „diagnozą uzdolnień i możliwości”, a gimnazja „zamiast przechowalnią dzieci w trudnym wieku” – miejscem rozwijania zainteresowań. Kształcenie zawodowe powinno być zgodne z oczekiwaniami pracodawców, priorytetem jest inwestowanie w badania cenne dla gospodarki. Tusk zapowiedział wprowadzenie bonu edukacyjnego, by „rodzice decydowali, jak wydać pieniądze”. Nauczycielom obiecał podwyżki. Zapowiedział upowszechnienie przedszkoli. Finansowo będą promowane studia „najwyższej jakości”. Rząd wesprze też tworzenie Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu.

—rc

Szacunek dla młodych i starszych

Szacunek dla pracy, nieprzeciwstawianie ludzi młodych ludziom starszym oraz biednych pozostałym to podstawowe zasady, jakimi będzie się kierował rząd w polityce społecznej. Największym wyzwaniem dla gabinetu i polskiej polityki społecznej jest wzrost zatrudnienia. By mu sprostać, należy przyjąć rozwiązania, które zatrzymają ludzi po pięćdziesiątce na rynku pracy i skłonią młodą polską emigrację do powrotu do kraju. Dla pierwszych powstanie system podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dla drugich zmieni się sposób edukowania, by dopasować go do oczekiwań gospodarki. Premier zapowiedział rozmowy na ten temat z przedsiębiorcami. O ludziach, którzy skończyli 50 lat, powiedział: – Potrzebna jest polskiej gospodarce ich energia i wiedza. By Polska poradziła sobie z zagrożeniem demograficznym, rząd będzie dbać o politykę prorozwojową, „narzędzie realnie wspierające wzrost liczby urodzeń”. Premier zapowiedział dokończenie reformy emerytalnej w ciągu 100 dni urzędowania. – Jest naszym obowiązkiem, aby 1 stycznia 2009 roku sieć zakładów emerytalnych sprawnie wypłaciła pierwsze emerytury nowego systemu – zapewnił i dodał, że jego rząd precyzyjnie określi warunki przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i grupy zawodowe, których to prawo będzie dotyczyć. Premier nazwał bezpieczną emeryturą zamiar wsparcia pieniędzmi z prywatyzowanych firm Funduszu Rezerwy Demograficznej.

—aft