Sylwia Szparkowska

Najlepsze szpitale w Polsce

Wyniki zestawienia pokazują, że nie zawsze poprawa jakości leczenia i popularności placówki przekłada się na jej sukces finansowy.

Region regionowi nierówny

Cztery województwa wyraźnie zdominowały tegoroczne zestawienie. Najlepsze są małopolskie, mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie.

Łanda: Rewolucja w wycenie wyrobów medycznych to oszczędności

NFZ zapłaci szpitalowi oddzielnie za zabieg i oddzielnie za wyrób medyczny – mówi wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda w rozmowie z "Rzeczpospolitą"

Krzysztof Landa: Kolejki do zabiegów są niemoralne

Krzysztof Łanda | Możemy dołożyć do systemu ochrony zdrowia dowolną ilość pieniędzy, ale bez reformy koszyka świadczeń gwarantowanych one i tak się rozpłyną – mówi wiceminister zdrowia.

Najlepsze polskie szpitale – stan dobry i stabilny

Na pierwszym miejscu Pleszewskie Centrum Medyczne z Wielkopolski, na kolejnych dwie placówki z Lubelszczyzny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu.

Lider z certyfikatem

Od lat zajmował czołowe miejsca w rankingu, a od trzech lat wygrywa Złotą Setkę – Szpital w Pleszewie, w Wielkopolsce, zdobył 917 na 1000 możliwych do uzyskania punktów.

Mapa zdrowotnych nierówności

Rankingi szpitali wojewódzkich | To, która placówka okazała się najlepszym szpitalem w województwie, często budzi wśród dyrektorów większe emocje niż miejsce w Złotej Setce. Wojewódzkie rankingi są szczególnie ważne w świetle zapowiedzi o utworzeniu sieci szpitali i map potrzeb zdrowotnych.

Nowy pakiet usług dla pacjenta

Musimy powrócić do etosu służby zdrowia. Szpital powinien leczyć, a nie zarabiać, dlatego nie jest wskazane, aby świadczył usługi komercyjne – stwierdza minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w rozmowie z Katarzyną Nowosielską i Sylwią Szparkowską.

Inwestycje w zdrowie

Na­kła­dy na ochro­nę zdro­wia będą ro­snąć. Pie­nią­dze są po­trzeb­ne na in­no­wa­cje – mó­wią eks­per­ci

Obowiązkowa pomoc dentysty

Każdy stomatolog ma korzystać z pomocy asystentki. Dentyści ostrzegają: doprowadzi to do likwidacji gabinetów na wsi