- Państwo musi być skuteczne, ale też silne. Państwo musi pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, stowarzyszeń, rodzin i samorządów. Chcemy, żeby nasze państwo było w pełni demokratyczne i praworządne - powiedział Gowin, otwierając kongres. Zastrzegł, że jego ugrupowanie opowiada się „za szerokim zakresem kompetencji samorządów”. - Trzeba pilnować, by przyznając zadania przeznaczać na nie środki. Stąd jeden z najważniejszych postulatów - zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT - mówił.

Wicepremier zwracał też uwagę na „troskę o nasze środowisko”. - To jest dobro, które nasze pokolenie musi przekazać następnym pokoleniom. Stąd nasz wkład w transformację energetyczną - stwierdził.

Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w czasie części kongresu dotyczącej bezpieczeństwa, podkreślał „dynamicznie zmieniająca się sytuację w naszym najbliższym otoczeniu”, która „powinna nas motywować do zwiększania nakładów na rozwój sił zbrojnych, na ich innowacyjność”. - Porozumienie jest tą siłą polityczną, która zwraca uwagę na konieczność komplementarnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Rok pandemii pokazał, jak ważne jest dla nas zdrowie, jak ważny jest system ochrony zdrowia - akcentował.

Ociepa zwrócił też uwagę, że „ten rok to wielki triumf samorządu terytorialnego”. - To najlepszy dowód na to, że państwo polskie jest silne siłą swoich społeczności lokalnych. Nie moglibyśmy skutecznie walczyć z pandemią, gdyby nie partnerstwo z samorządem - mówił. -  Pandemia unaoczniła nam, że powinniśmy gruntownie przemyśleć fundamenty samorządności lokalnej. Musimy samorządom dać poczucie stabilizacji finansowej i stworzyć warunki realizacji podstawowych potrzeb społecznych - wtórował mu Stanisław Bukowiec. - Postulujemy wprowadzenie stałego mechanizmu wsparcia – subwencję inwestycyjną dla samorządów - dodał poseł Porozumienia z okręgu tarnowskiego, zaznaczając, że „niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego zmiany w systemach podatkowych wymuszają działania systemowe”.

Propozycje Porozumienia w zakresie systemu ochrony zdrowia to m.in. wzrost nakładów na kształcenie w zawodach medycznych czy rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. - Pandemia koronawirusa pokazała nam wszystkim jak ważny jest sprawny i efektywnie działający system opieki zdrowotnej. Wierzymy głęboko, że dbałość o zdrowie Polaków jest powinnością odpowiedzialnego państwa - mówił Michał Wypij.

Monika Pawłowska, która w marcu zmieniła barwy polityczne, odchodząc do Porozumienia z Lewicy, była jedną z mówczyń w części kongresu, dotyczącej gospodarki. - Nie jest możliwe budowanie silnej gospodarki bez mocnego przemysłu. Dlatego proponujemy wdrożenie programu Polityki Przemysłowej Polski - stwierdziła. Jej zdaniem „kluczowe dla rozwoju gospodarki jest rządowe wsparcie eksportu”, Porozumienie proponuje więc program Polskiej Strefy Inwestycji Eksportowych, w ramach którego zostanie powołany Fundusz Wsparcia Eksportu.

Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zwracała uwagę, że „w Polsce brakuje oferty mieszkaniowej odpowiadającej potrzebom i możliwościom przeciętnie zarabiających obywateli”. - Proponujemy wprowadzenie szerokiego, systemowego programu finansowania budownictwa społecznego i komunalnego - mówiła. Zaznaczyła, że propozycje Porozumienia „nie pozwolą na budowanie osiedli bez wyposażenia ich w szkoły, przedszkola, żłobki, tereny rekreacyjne i zieleń”. - Wielu Polaków mieszka w spółdzielniach. Postulujemy ich reformę. Władze wybiorą sami mieszkańcy. Oddamy spółdzielnie ich członkom. Wprowadzimy kadencyjność prezesów i zarządów, a ich wybór powierzymy walnym zgromadzeniom - przedstawiała program swojej partii.

Inne propozycje Porozumienia to m.in. przyjęcie deklaracji osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2050 r. i wprowadzenie jej do strategii i polityk krajowych, „program opieki nad uczniem zdolnym” czy „poszerzenie funkcji opiekuńczych państwa o działania stymulujące, poszukujące indywidualnego wsparcia i aktywizacji” - jak mówiła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

W niedzielę drugi dzień kongresu Porozumienia, w czasie którego mają być wybrane nowe władze partii. Jarosław Gowin zapowiedział, że podsumuje też sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy. - Powiem o naszych planach na przyszłość: z kim i jak chcemy zmieniać Polskę - ogłosił.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW