W oświadczeniu majątkowym złożonym 14 stycznia tego roku – tuż po objęciu stanowiska w rządzie – wiceminister Andrzej Gut-Mostowy wpisał (pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań), że w dwóch spółkach prawa handlowego posiada po 10 proc. udziałów i wkładu. Taki limit ustala ustawa antykorupcyjna.

Wedle ogólnodostępnych danych przed wejściem do rządu Gut-Mostowy miał w spółce jawnej Sabała w Zakopanem (należy do niej hotel na Krupówkach i karczma) 47 proc. wkładu. Kolejne 3 proc. posiadała jego żona Bożena, z którą ma wspólnotę majątkową. Razem małżonkowie posiadali 50 proc. W kolejnej spółce Witów Ski (stacja narciarska w Witowie na Podhalu) minister miał 299 udziałów (51 proc. – pakiet większościowy) wartych ponad 3 mln zł – najwięcej spośród wszystkich ośmiu wspólników.

Zapytaliśmy ministra, komu i kiedy odsprzedał udziały w spółkach, by osiągnąć ustawowe 10 proc. W piątek po południu otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź.

„W spółce z o.o. Witów Ski posiadam 10 proc. udziałów, co nie narusza zakazu posiadania więcej niż 10 proc. udziałów w kapitale zakładowym określonego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Spółka Sabała jest natomiast spółką jawną, a sam fakt bycia wspólnikiem spółki jawnej nie stanowi naruszenia zakazów określonych przepisach powołanej ustawy. Dopuszczalny limit posiadanych udziałów i akcji nie dotyczy spółki jawnej" – tłumaczył Gut-Mostowy za pośrednictwem biura prasowego resortu.

Tyle że opinia wiceministra, że jako wspólnik spółki jawnej nie podlega ustawie antykorupcyjnej, kłóci się z danymi, które sam podał w oświadczeniu majątkowym ze stycznia tego roku. Minister Gut-Mostowy wpisał bowiem, że w obu spółkach, w tym jawnej Sabała, posiada wymagane 10 proc. Oświadczenie podpisał, wiedząc, że za kłamstwo może mu grozić do pięciu lat więzienia. Kiedy wytknęliśmy mu niekonsekwencję, w sobotę napisał, że „po zmianie umowy spółki z 13.01. zawartej notarialnie" jego wkłady w spółce jawnej Sabała wynoszą 10 proc. A większość posiadanego wkładu przekazał żonie. Podkreślił, że „wszystkie informacje w moich oświadczeniach majątkowych od 2005 roku jako posła, a także oświadczenie majątkowe jako sekretarza stanu ze stycznia 2020 są zgodne z prawdą i właściwymi przepisami. Stosowne organy i służby nie wnosiły zastrzeżeń".

Co stało się z większościowymi udziałami w kapitale zakładowym Witów Ski, które stopniały z 299 do 58 udziałów? Minister przyznaje, że „udziały darował żonie w formie aktu notarialnego". Teraz to Bożena Gut-Mostowy ma w stacji narciarskiej 51 proc. udziałów. Zapewnił też, że ani on, ani jego żona „nie ingerowali w proces podejmowania decyzji dotyczących branży narciarskiej".

Czy darowanie udziałów żonie, z którą ma się wspólność małżeńską, jest zgodna z ustawą antykorupcyjną? Gut-Mostowy twierdzi, że jej nie złamał.

„Przy ustalaniu limitu posiadanych udziałów w spółce z o.o. przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe nie sumuje się ich z udziałami posiadanymi przez małżonka w tej samej spółce, również w przypadku gdy między małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej" – wyjaśnia „Rzeczpospolitej".

Tyle tylko, że prawnicy są odmiennego zdania. – W przypadku gdy prawa te były objęte wspólnością majątkową, to należy wyłączyć je z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego małżonka. W mojej bowiem ocenie jeżeli funkcjonariusz będzie współwłaścicielem akcji (udziałów) lub będą one objęte wspólnością majątkowa jego i współmałżonka, to w przypadku przekroczenia wartości wskazanych w ustawie naruszy on zakaz – stwierdza dr hab. Jakub Jan Zięty, radca prawny.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

CBA nie odpowiedziało nam, czy kontrowało majątek wiceministra w kwestii zrzeczenia się udziałów na rzecz żony.