Prokuratura uchyla areszt Włodzimierzowi Karpińskiemu. Bo został europosłem i ma immunitet

Śląski wydział Prokuratury Krajowej zdecydował się właśnie uchylić tymczasowe aresztowanie jakie od końca lutego stosowały sądy na wnioski prokuratury wobec Włodzimierza Karpińskiego, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne.

Publikacja: 16.11.2023 14:34

Prokuratura uchyla areszt Włodzimierzowi Karpińskiemu. Bo został europosłem i ma immunitet

Foto: PAP/Zbigniew Meissner

Śląski wydział Prokuratury Krajowej zdecydował się właśnie uchylić tymczasowe aresztowanie jakie od końca lutego stosowały sądy na wnioski prokuratury wobec Włodzimierza Karpińskiego, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne. Powodem jest fakt, że nowy Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie o objęciu mandatu europosła przez Karpińskiego. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”  dokumenty z prokuratorskim nakazem zwolnienia Karpińskiego zostały wysłane do  aresztu śledczego w Katowicach. 

Areszt uzasadniony, ale niemożliwy

W związku z wydaniem przez Marszałka Sejmu RP postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza K. mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, prokurator zmuszony był uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pomimo, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego. W ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg postępowania” - twierdzi Prokuratura Krajowa.

Czytaj więcej

Sondaż: Czy nowa większość powinna stawiać polityków PiS przed Trybunałem Stanu?

W poniedziałek, 20 listopada sąd w Katowicach miał decydować o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania. Teraz wniosek ten zostanie wycofany przez prokuraturę. Nie wykluczone, że prokuratura wystąpi do PE o uchylenie immunitetu Włodzimierzowi Karpińskiemu by móc dalej prowadzić śledztwo.

Wątpliwości na korzyść podejrzanego

„Dotychczas sądy różnych instancji przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza K. pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego polegającego na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych. Podzielały też argumentację prokuratury w zakresie realnej obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego. Przesłanką przemawiającą za koniecznością stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest realna obawa matactwa na którą powoływał się poprzednio Sąd Apelacyjny w Katowicach, przedłużając tymczasowe aresztowanie i wprost wskazując, że obawa matactwa procesowego ze strony Włodzimierza K. jest niezwykle silna, gdyż doszło już do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa. Kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Włodzimierzowi K. surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności, która również była podstawą wskazywaną przez Sądy w tej sprawie” - ocenia PK.

O wyjście z aresztu walczył obrońca Włodzimierza Karpińskiego prof. Michał Królikowski. Twierdził on, że skoro Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu do PE po Krzysztofie Hetmanie dalsze przetrzymywanie go areszcie to naruszenie immunitetu i bezprawne pozbawienie wolności. Pojawiły się wątpliwości bo immunitet europarlamentarny oparty jest na prawie belgijskim i dotyczy wyłącznie spraw związanych z aktywnością w Parlamencie Europejskim, a nie prywatnych spraw karnych posła. 

Karpiński czwarty na liście

Włodzimierz Karpiński objął mandat po Krzysztofie Hetmanie z PSL, który zmienił PE na Sejm. Następna w kolejności posłanka Joanna Mucha mandatu do europarlamentu po Hetmanie nie wzięła a poseł Riad Haidar zmarł w maju. Czwarty na liście wyborczej w 2019 r. był Włodzimierz Karpiński. 

Stanowisko obrońców Pana Posła Włodzimierza Karpińskiego wobec twierdzeń prokuratury z dnia 16 listopada 2023 roku oraz odnośnie stosowania względem niego tymczasowego aresztowania

Nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania stanowi strukturalny problem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Regulacja prawna umożliwia stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce w sposób bardzo liberalny, wystarczy postawić zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą     co     najmniej     8     lat     pozbawienia    wolności,     w     sytuacji,     gdy     materiał dowodowy wskazuje, że popełnienie tego czynu było możliwe, ale nie pewne. Powstaje wtedy, zgodnie z przepisami, domniemanie obawy matactwa i stosowanie aresztu jest niemal automatyczne. Ofiarą takiej regulacji jest, podobnie jak wielu innych obywateli, Pan Włodzimierz Karpiński. Twierdzeniu, że tymczasowe aresztowanie w Polsce stosują sądy,   towarzyszy   przemilczenie faktu, że sądowa kontrola zasadności stosowania tymczasowego aresztowania jest często iluzoryczna i powierzchowna. Europejski Trybunał Praw Człowieka zwracał uwagę na nieprawidłową praktykę organów ścigania, sądów i regulacji prawnej w Polsce w tym zakresie.

Pan Włodzimierz Karpiński mierzy się z zarzutami, które są oparte na pomówieniu osoby, która chce uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności. Do tego rodzaju pomówień procesowych należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością, są one bowiem wynikiem kalkulacji interesu w postępowaniu karnym. Obrona działa w głębokim przekonaniu, że Pan Poseł Włodzimierz Karpiński nie popełnił zarzucanego mu czynu oraz że zarzuty zostały postawione na bardzo wczesnym etapie postępowania karnego, bez ich weryfikacji w szerszym materiale dowodowym, zaś kolejne miesiące, w których czasie Włodzimierz Karpiński był izolowany, nie przyniosły żadnego wartościowego ujawnienia dla poparcia twierdzeń prokuratury.

Od samego początku tej sprawy niepokoi nas szeroki dostęp wybranych dziennikarzy do szczegółów śledztwa skutkujący publikacjami informacji objętych tajemnicą postępowania przygotowawczego. Są to relacje wybiórcze i tendencyjne. Obrona nie może się do nich szczegółowo ustosunkować, ze względu na tajemnicę obrończą   i   tajemnicę   postępowania przygotowawczego, których naruszenie grozi nam odpowiedzialnością karną. Skutkiem tego jest informowanie o okolicznościach tej sprawy w sposób jednostronny, niekorzystny dla Pana Włodzimierza Karpińskiego. Jest to sytuacja, która stoi w sprzeczności z obowiązkami państwa wynikającymi z unijnej dyrektywy o domniemaniu niewinności oraz gwarancjami konstytucyjnymi.

Każdy z nas ma prawo do tego, by stosowane wobec niego środki przymusu były działaniem wyjątkowym i proporcjonalnym do potrzeb. Należy zwrócić uwagę na konieczność pilnej reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym sposobu, w jaki oddziałuje on na naszą sferę praw i wolności.

(–) prof. Michał Królikowski, adwokat

(–) Paulina Sątowska-Strycharczyk, adwokat

(–) Łukasz Strycharczyk, adwokat

Śląski wydział Prokuratury Krajowej zdecydował się właśnie uchylić tymczasowe aresztowanie jakie od końca lutego stosowały sądy na wnioski prokuratury wobec Włodzimierza Karpińskiego, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne. Powodem jest fakt, że nowy Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie o objęciu mandatu europosła przez Karpińskiego. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”  dokumenty z prokuratorskim nakazem zwolnienia Karpińskiego zostały wysłane do  aresztu śledczego w Katowicach. 

Pozostało 93% artykułu
Polityka
Donald Tusk przegrywa w sprawie aborcji, To komplikuje plany koalicji
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Polityka
Tomasz Siemoniak: SOP analizuje to, jak doszło do zamachu na Donalda Trumpa
Polityka
Lewica znów składa ustawę o depenalizacji aborcji. Czarzasty wysyła Sawickiego na wakacje
Polityka
Patryk Jaki: Polska prawica powinna postawić na Trumpa. Tylko on postawi tamę
Polityka
Sondaż. Andrzej Duda liderem nowej prawicowej partii? Polacy zabrali głos
Polityka
Polska na czele UE od 1 stycznia. Jaka będzie ta prezydencja?