Kancelaria Prezydenta informuje, że "23 września, w 46. rocznicę powstania KOR, podczas uroczystości w Belwederze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy najwyższe odznaczenia państwowe, Ordery Orła Białego, założycielom i działaczom KOR".

Jak czytamy Orderem odznaczeni zostaną Mirosław Chojecki (współorganizator KOR) i współzałożyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWa”, największego wydawnictwa działającego poza cenzurą Na emigracji członek Biura Zagranicznego „Solidarności”; Piotr Naimski - współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Antoni Macierewicz.

Czytaj więcej

Podkomisja Macierewicza ukrywała dowody wykluczające zamach w Smoleńsku

Macierewicz to jeden z współzałożycieli KOR i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", twórca podziemnego pisma „Głos”, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL.

W III RP Macierewicz był m.in. ministrem obrony w rządzie PiS, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej

Macierewicz stoi też na czele działającej przy MON komisji, której celem jest wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Wnioski z pracy tej komisji budzą poważne kontrowersje - Macierewicz utrzymuje, że w Smoleńsku doszło do zamachu, ale - jak ujawnił niedawno TVN24 - w czasie prac jego komisji niektóre dowody, przeczące tej tezie, zostały pominięte przy przygotowywaniu raportu z prac komisji (Macierewicz te zarzuty odpiera).

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.