Z zapowiedzi przedstawicieli rządu oraz nieoficjalnych doniesień wynikało, że w środę podane do publicznej wiadomości miały zostać kolejne kroki władz związane z koronawirusem SARS-CoV-2. Spodziewana była decyzja o skróceniu okresu nauki zdalnej, obowiązującej w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych do 27 lutego. Szef resortu zdrowia zapowiedział decyzję o redukcji infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19 i przywróceniu jej do leczenia innych chorób. Na godz. 12:30 we wtorek zapowiedziano konferencję prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka poświęconą "bieżącym decyzjom wynikającym z sytuacji epidemicznej w kraju".

Czytaj więcej

Morawiecki: W czasie COVID-19 leczenie innych chorób zeszło na drugi plan

"Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii"

- Widzimy wyraźnie, że za nami jest apogeum piątej fali - powiedział szef resortu zdrowia. Dodał, że dowodem tego stanu rzeczy jest m.in. spadek liczby zleceń na testy na koronawirusa z POZ. - Tendencja spadkowa, z którą mamy do czynienia, to jest już tendencja stała - zaznaczył. - Scenariusz dla piątej fali szybkiego wzrostu i szybkiego spadku wydaje się, że jest najbardziej prawdopodobny - podkreślił. Adam Niedzielski mówił, że w lutym "wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej". Wyraził nadzieję, że w marcu będzie można podejmować odważne decyzje odnośnie znoszenia restrykcji. - Jestem optymistą. Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - oświadczył.

Minister mówił o spadku liczby hospitalizacji osób z koronawirusem. - Zdecydowaliśmy, aby przywrócić ok. 5 tys. łóżek do systemu zwyczajnego leczenia w normalnych zakresach, zmniejszając liczbę infrastruktury covidowej do poziomu ok. 25 tys. - ogłosił. Dodał, że oznacza to zwiększenie możliwości leczenia pacjentów w innych zakresach. - Jeżeli patrzymy na konsekwencje pandemii, to są również konsekwencje związane z narastaniem tzw. długu zdrowotnego, czyli pewnych zaniedbań ze strony profilaktyki i zaniedbań ze strony leczenia interwencyjnego, które dotyczy pacjentów, którzy nie zgłaszali się bądź nie były dla nich dostępne miejsca - zaznaczył. Wyraził nadzieję, że przywrócenie 5 tys. łóżek to perspektywa tygodnia. - To mocny krok w kierunku przywracania normalności - mówił Niedzielski.

Krótsza izolacja, koniec kwarantanny z kontaktu

- Druga decyzja dotyczy zasad związanych z izolacją i kwarantanną - oświadczył minister zdrowia. Ocenił, że system stał się mało przejrzysty i wymaga rewizji. - To nie tylko kwestia uproszczenia - zaznaczył. Dodał, że przebieg choroby COVID-19 przy wariancie Omikron jest "mniej zjadliwy, szybszy, krótszy". - Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację, czyli zamiast standardu 10 dni, który obowiązywał do tej pory, izolacja będzie trwała 7 dni - ogłosił.

Czytaj więcej

Niedzielski zapowiada koniec obowiązku noszenia maseczek i znoszenie obostrzeń

- Od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny. Nie będzie takiej sytuacji, że jeżeli ktoś jest izolowany, a współdomownik przebywa z nim na kwarantannie, to ta kwarantanna dodatkowo po zakończeniu izolacji domownika jest naliczana w wysokości 7 dni. Kwarantanny, izolacje będą liczone równolegle. Jak zaczyna ktoś chorować, to również zaczyna się kwarantanna i nie ma dodatkowego naliczania po zakończeniu izolacji - przekazał.

- Likwidujemy instytucję tzw. kwarantanny z kontaktu - oświadczył. - Wszystkie osoby, które do tej pory miały kwarantannę wskazywaną na podstawie wywiadu epidemicznego, gdzie były wskazywane osoby mające kontakt - to zjawisko, które miało ogromne znaczenie chociażby w szkołach albo w środowisku pracy - te kwarantanny zostaną zniesione w ogóle - podkreślił.

Czytaj więcej

Koronawirus w Polsce. Siódmy dzień spadku liczby nowych zakażeń

- Dotyczy to też osób, które w tej chwili przebywają na kwarantannie wynikającej z rozpoznania kontaktu w wyniku wywiadu epidemicznego. 10 lutego, czyli jutro, będziemy chcieli wysłać SMS zdejmujący kwarantannę do wszystkich osób, które właśnie w takiej formule kwarantanny przebywają - mówił Adam Niedzielski.

- Od 11 lutego, czyli od piątku, znosimy kwarantannę przyjazdową, która była 10- lub 14-dniowa w zależności od kraju przybycia. Teraz dla krajów non-Schengen będziemy mieli siedmiodniową kwarantannę - oświadczył minister zdrowia.

Koniec nauki zdalnej

Następnie głos zabrał minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek powiedział, że zapadła decyzja o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. - Szkoły wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego, tydzień wcześniej, niż zakładaliśmy w pierwotnym rozporządzeniu - powiedział. - 21 lutego definitywny koniec nauki zdalnej - podkreślił.

Obowiązek maseczek - kiedy zostanie zniesiony?

W rozmowie z "Faktem"Adam Niedzielski mówił, że "w perspektywie miesiąca" będzie "rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego". - Maseczki zostaną z nami, nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji - stwierdził. Minister był o te słowa pytany na środowej konferencji prasowej.

Czytaj więcej

Koronawirus w Polsce. Nieznaczny spadek liczby pacjentów w szpitalach

- Jednym z obostrzeń jest noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych, to dotyczy w szczególności transportu publicznego i innych przestrzeni publicznych i pod tym względem na tę chwilę jest to element, który zapewnia bezpieczeństwo epidemiczne - powiedział. Ocenił, że "reguła DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka - red.) jest regułą, która jest fundamentalną regułą pozwalającą na walkę z epidemią".

- Jeżeli chodzi o restrykcje dotyczące maseczek to można myśleć, że w pewnej perspektywie takie decyzje będą podejmowane, ale ja też wyraźnie zaznaczałem w tej rozmowie, i chcę to zaznaczyć również teraz, że pewna rekomendacja noszenia maseczek, szczególnie w tych przestrzeniach publicznych, będzie ze strony ministra zdrowia, ze strony ekspertów, zawsze formułowana - oświadczył.