Pod koniec stycznia rzecznik rządu informował, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski złożył mandat poselski. Resort zdrowia przekazał, że Szumowski będzie kierować Narodowym Instytutem Kardiologii w Aninie. Z Instytutem związany jest od 20 lat, kieruje Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. Szumowski w latach 2018-2020 był ministrem zdrowia, został posłem z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

We wtorek po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu marszałek Elżbieta Witek poinformowała, że w związku z wygaśnięciem mandatu posła Szumowskiego na podstawie artykułu 251 par. 5 Kodeksu wyborczego postanowiła "o wstąpieniu na jego miejsce posła Rafała Romanowskiego, który zgłosił się do ślubowania poselskiego".

Marszałek poprosiła posłów o powstanie i odczytała treść roty ślubowania: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Poseł Romanowski złożył ślubowanie.