W badaniu przeprowadzonym w czerwcu 30 proc. respondentów deklarowało poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. W lipcu wynik koalicji PiS, Solidarna Polska i Porozumienie uzyskała o 1 pkt proc. niższy wynik - 29 proc.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą zagłosować chciałoby 24 proc. ankietowanych. W ciągu miesiąca wynik KO poprawił się o 5 pkt. proc.

Najwięcej traci Polska 2050. Partię Szymona Hołowni wskazało 15 proc. ankietowanych, o 6 pkt. proc. mniej niż w czerwcu.

O 1 pkt proc. spadło poparcie dla Konfederacji. W lipcu partia uzyskała 7 proc. głosów. Taki sam wynik zdobyła Lewica (wzrost o 1 pkt proc.).

Poniżej progu, podobnie jak w poprzednim badaniu, jest Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe 3 pkt. proc ( spadek o 1 pkt proc.).

1 proc. ankietowanych wskazało Kukiz'15 (bez zmian). 13 proc. respondentów nie potrafiło lub odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-11 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia.