Już nie tylko opozycja, ale i politycy z obozu władzy coraz częściej wypowiadają się na temat planowanej rekonstrukcji rządu. Wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że „pewne korekty są niezbędne”.

- Dałam czas moim ministrom. Jeśli nie wyciągną wniosków, to będę musiała podjąć decyzje i to wyegzekwować. Na razie uważnie się przyglądam – powiedziała sama premier Beata Szydło w czwartkowym wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej”. – Nikt nie ma gwarancji, że będzie ministrem przez pełną kadencję. Premier również – dodała.

 

Dwie trzecie Polaków widzi potrzebę zmian w rządzie. Co czwarty badany uważa, że premier Beata Szydło powinna wymienić 10 lub więcej ministrów w ramach rekonstrukcji rządu. Na 1-3 ministrów wskazuje prawie co piąty ankietowany, a niewiele mnie (17 proc.) za właściwą uznało roszadę w 4-6 resortach. 6 proc. wybrało odpowiedź 7-9. Jedynie 7 proc. uważa, że nie powinien być wymieniony żaden minister.

- W podziale na płeć mężczyźni częściej deklarują, że należy wymienić do 3 ministrów (22 proc. vs 15 proc. kobiet), częściej też deklarowali, że nie należy wymieniać żadnego (9 proc. vs 6 proc. kobiet) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research. I dodaje, że wymiany 10 ministrów lub więcej częściej chcą osoby powyżej 50. roku życia (28 proc.), o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (45 proc.), o dochodach  powyżej 5000 zł (35 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (33 proc.).

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przypomina, że w państwach demokratycznych rekonstrukcja rządu traktowana jest jako pewna prawidłowość polityczna. - Rekonstrukcja gabinetu nie tylko działa mobilizująco na władzę wykonawczą, ale dzięki niej partia rządząca może zyskać nowych wyborców – tłumaczy prof. Knopek.