Przemawiając na forum klubu parlamentarnego MHP Bahceli wyliczał, że w Turcji jest obecnie ok. 13 mln młodych ludzi w wieku 15-24 lata.

- 15,6 proc. mieszkańców kraju to młodzi ludzie. Udział młodych ludzi w tureckim społeczeństwie jest znacznie wyższy niż młodych ludzi w krajach UE. To obraz będący jasnym dowodem naszego potencjału, konkurencyjności i siły strategicznej - mówił polityk. 

Bahceli odrzucił jednocześnie stosowane na Zachodzie podziały młodego pokolenia na pokolenie X, pokolenie Y (millenialsi) i pokolenie Z.

- Nie analizujemy ich w ten sposób - podkreślił, stwierdzając, że "wkrótce konieczne będą kolejne litery alfabetu do takiego podziału".

Z danych statystycznych wynika, że odsetek młodych w Turcji w 2019 roku spadł o 0,2 punktu procentowego - do poziomu 15,6 proc.

Do 2023 roku odsetek ten - według prognoz - zmniejszy się do 14,8 proc., a w 2080 - do 11,1 proc.

Agencja Anatolia przypomina, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał tureckie małżeństwa, by decydowały się na co najmniej troje dzieci, by chronić się przed starzeniem społeczeństwa.