17 grudnia Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości projektu o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, zwanego lex TVN. Ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm i trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda mógł ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Gdyby ustawa weszła w życie zmusiłaby właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

Czytaj więcej

"Lex TVN": Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji

- Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zamykam ten temat. Oddaję Sejmowi do ponownego rozpatrzenia - oświadczył 27 grudnia Andrzej Duda. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

- Ludzie, którzy ze mną rozmawiali, byli zaniepokojeni. Gdyby ta ustawa zaczęła obowiązywać, Polska byłaby w sporze. Byłyby to ogromne koszty. Wartość sprawy jest ogromna. Po co nam kolejny problem? Mamy ich dużo - uzasadniał swą decyzję prezydent.

- Podzieliłem zdanie większości moich Rodaków, którzy uznali, że kolejne spory nie są nam w tej chwili potrzebne - dodał.

16,5 proc.

Tylu respondentów w wieku 18-24 lata nie słyszało o wecie prezydenta ws. lex TVN

Zawetowanie przez prezydenta ustawy z uznaniem przyjęły Stany Zjednoczone, a także politycy opozycji. Niezadowolenie z weta wyraziła Solidarna Polska i część polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają weto prezydenta ws. lex TVN.

57,3 proc. respondentów oceniło decyzję prezydenta w tej sprawie pozytywnie.

12,7 proc. ankietowanych przyznało, że weto ocenia negatywnie.

20,4 proc. respondentów zadeklarowało obojętność wobec decyzji prezydenta.

9,6 proc. ankietowanych nie słyszało o wecie.

- Zawetowanie ustawy za słuszne uważa 62% respondentów, którzy ukończyli 50 rok życia i podobny odsetek badanych posiadających wyższe wykształcenie. Z uwagi na wysokość dochodu odpowiedź tę najczęściej wskazywały osoby zarabiające ponad 5000 zł netto (63%). Biorąc pod uwagę klasę wielkości miejscowości największy odsetek osób, które decyzję Prezydenta uważają za słuszną znajduje się wśród osób z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (64%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezesa zarządu agencji badawczej SW Research.

O wecie prezydenta nie słyszało 16,5 proc. respondentów w wieku 18-24 lata oraz 13,8 proc. ankietowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28.12-29.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.