"Po zapoznaniu się z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 7 października przypominamy, że członkostwo w Unii Europejskiej idzie w parze z pełnym i bezwarunkowym przestrzeganiem wspólnych wartości i zasad" - napisali ministrowie spraw zagranicznych.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Kto wygrał, a kto stracił na wyroku TK

"Szacunek dla nich spoczywa na każdym państwie członkowskim, a więc oczywiście także na Polsce, która zajmuje ważne miejsce w Unii Europejskiej" - zauważają dyplomaci.

Przypominają też, że przestrzeganie traktatów jest nie tylko zobowiązaniem moralnym, ale i prawnym.

Czytaj więcej

Artur Bartkiewicz: Po wyroku TK - Czy suwerennością można się udławić?


"W tym kontekście ponawiamy nasze poparcie dla Komisji Europejskiej, aby jako strażnik traktatów zapewniała poszanowanie prawa europejskiego" - kończą swoje oświadczenie Le Drian i Maas.

Jest ono reakcją Francji i Niemiec na czwartkowy wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygał o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym i przyznał prymat przepisom ustawy zasadniczej.

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE