Według katarskiego MSW frekwencja w głosowaniu, w czasie którego wybierano 30 przedstawicieli do Rady Szury, wyniosła 63,5 proc.. 15 członków 45-osobowej rady wyznaczy rządzący emir.

Rada będzie mieć uprawnienia ustawodawcze, będzie zatwierdzać politykę rządu i budżet, ale nie będzie miała uprawnień do decydowania w kwestiach dotyczących obronności, bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i inwestycyjnej.

63,5 proc.

wyniosła frekwencja w wyborach w Katarze

O 30 miejsc w radzie ubiegało się 233 kandydatów, w tym 26 kobiet, ale według wstępnych wyników żadna z nich nie uzyskała wystarczającej liczby głosów.

Podczas wyborów mężczyźni i kobiety w całym kraju głosowali w osobnych lokalach wyborczych.