Zdaniem profesora jedną z koniecznych zmian jest utworzenie Inspekcji Nadzoru Ochrony Zwierząt, która będzie niezależna od Ministerstwa Rolnictwa.

– Obecna Inspekcja Weterynaryjna doświadcza silnego konfliktu interesów, jakim jest przeciwstawienie wymogów zwiększania produkcji rolnej przy jednoczesnym chronieniu praw zwierząt. To nie działa i tak być nie powinno – mówił etyk.

Czytaj więcej

W miastach społecznicy zajmują się głównie sprawami znęcania się nad zwierzętami domowymi
Społecznikom łatwiej będzie walczyć o prawa zwierząt

Innym postulatem zgłaszanym podczas obrad były zmiany w organizacji schronisk dla zwierząt, przeniesienie obowiązku rozwiązywania problemu bezdomności wśród zwierząt na poziom powiatu z kompetencji gminy. A także zwiększenie ich liczby, tak by bez problemu można było znaleźć miejsce w takiej placówce w każdym powiecie.

Politycy, eksperci i aktywiści rozmawiali o edukacji budującej wrażliwość dzieci i dorosłych, bezpieczeństwie, dobrostanie zwierząt gospodarskich, sytuacji zwierząt cyrkowych i dziko żyjących

Podczas ośmiu paneli dyskusyjnych uczestnicy – politycy, eksperci i aktywiści rozmawiali o edukacji budującej wrażliwość dzieci i dorosłych, bezpieczeństwie, dobrostanie zwierząt gospodarskich, sytuacji zwierząt cyrkowych i dziko żyjących. – Nie należy sprowadzać zwierzęcia do jego biologii, bo każde z nich, to dużo więcej niż biologia. Tak jak człowiek, który jest czymś więcej niż własnym organizmem – mówił Dariusz Gzyra – wykładowca, aktywista i antropozoolog.