Senator Krzysztof Brejza (PO) opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina (PiS) na swe pytanie dotyczące "liczby osób odwołanych od 5 do 9 lipca 2021 r. z rad nadzorczych w związku z przyjęciem uchwały zakazującej najbliższej rodzinie posłów i senatorów PiS m.in. zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa lub spółek z udziałem Skarbu Państwa". Pismo datowane jest na 25 sierpnia.

Chodzi o uchwałę przyjętą na początku lipca na kongresie PiS, według której współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa ani być przez te spółki zatrudniani. W uchwale zastrzeżono, że zakaz "nie obejmuje osób, które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

"Niemożliwe jest ustalenie liczby osób, których rezygnacja mogła mieć związek ze wspomnianą przez pana senatora uchwałą" - czytamy w odpowiedzi, podpisanej przez Jacka Sasina.

W piśmie wicepremier powołał się na przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi "mandat członka organu nadzorczego wygasa m.in. w przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu organu". Dodał, że Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi listę członków organów zarządzających i nadzorczych spółek. "Powyższa lista nie zawiera danych i informacji o przynależności partyjnej oraz powiązaniach rodzinnych członków organów zarządzających  i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - czytamy.

Wicepremier Jacek Sasin dodał, że powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku wskazywania powodu złożenia rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji członka organu nadzorczego, a szef MAP nie posiada informacji o przyczynach rezygnacji z zasiadania w organach nadzorczych spółek, w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów osób, które we wskazanym przez Brejzę okresie "taką decyzję podjęły".

W piśmie czytamy, że na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych publikowany jest wykaz członków rad nadzorczych, członków komisji rewizyjnej oraz pełnomocników wspólnika spółek z udziałem Skarbu Państwa w nadzorze ministra aktywów państwowych.