Decyzja w sprawie zielonego światła dla procedowania „lex TVN” została podjęta podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Podjęcie dyskusji na ten temat zapowiadał wcześniej Ryszard Terlecki, przewodniczący klubu PiS.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji znalazło się w opublikowanym po godz. 17.00 harmonogramie posiedzenia Sejmu. Ma to być pierwszy w środę punkt obrad.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji „lex TVN”, złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego. Wzbudził on oburzenie opozycji, która zarzuca PiS-owi kneblowanie niewygodnych dla rządu mediów, Komisji Europejskiej, która, obawiając się o wolność słowa w Polsce będzie się projektowi nowelizacji „przyglądać”, a także Stanów Zjednoczonych, które ostrzegły, że planowane zmiany uderzają w podstawy demokracji.

Dla Porozumienia Jarosława Gowina w obecnym kształcie ustawa jest „nie do przyjęcia”. Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” PiS jest przekonane, że zebrało większość do przegłosowania projektu.