Teść Jacka Sasina nie zamierza zrezygnować. "To nie jest rodzina"

Na niedawnym kongresie PiS przyjęto uchwałę, według której współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa ani być przez te spółki zatrudniani.

Czytaj także: Teść Jacka Sasina nie zamierza zrezygnować. "To nie jest rodzina"

Zakaz "nie obejmuje osób, które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

W tym tygodniu z zasiadania w radzie nadzorczej spółki Port Lotniczy Lublin zrezygnowała szwagierka wicepremiera Jacka Sasina.

Jak informuje Onet.pl, z zasiadania w radach nadzorczych spółek Enea Połaniec i Jelcz zrezygnowała Renata Stefaniuk, żona posła PiS.

- Moja żona nie zasiada już w radach nadzorczych spółek Enea Połaniec i Jelcz. Dobrowolnie złożyła rezygnację. Zrobiła to po uchwale podjętej przez kongres PiS - mówi Dariusz Stefaniak.

- Twierdzenia, że nie ma odpowiednich kwalifikacji, są bardzo krzywdzące. Nikt jej nie zna i nie wie, jakie ma kompetencje. Jest w trakcie ukończenia rozprawy doktorskiej na temat roli i kompetencji członków rad nadzorczych w kształtowaniu ładu korporacyjnego - dodaje poseł PiS.

Stefaniuk wskazuje również, że jego żona posiada wykształcenie ekonomiczne i skończyła też studia podyplomowe na SGH. - Moja żona zasiadała w radach nadzorczych na kilka lat przed tym, jak objąłem mandat posła - komentuje.