Według raportu, broń jądrową posiadają: USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północna. Na początku 2019 r. państwa te dysponowały w sumie 13 865 ładunkami nuklearnymi, co oznacza spadek o 600 sztuk w porównaniu z początkiem roku 2018.

Raport wskazuje, że 3750 sztuk bojowych ładunków nuklearnych rozmieszczono z siłami operacyjnymi, z czego 2000 jest trzymanych w stanie wysokiej gotowości do użycia.

Największym arsenałem jądrowym dysponują Rosja (6500 sztuk) i USA (6185). Na kolejnych miejscach są Francja (300), Chiny (290), Wielka Brytania (200), Pakistan (150-160), Indie (130-140) i Izrael (80-90). Według raportu, Korea Północna może posiadać od 20 do 30 ładunków nuklearnych, ale dane te są niepotwierdzone.

Spadek liczby ładunków na świecie to w głównej mierze efekt wypełniania przez USA i Rosję zawartego w 2010 r. i obowiązującego do 2021 r. układu Nowy START o redukcji i ograniczaniu zbrojeń strategicznych.

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) od 50 lat publikuje doroczne raporty o konfliktach zbrojnych, procesach pokojowych oraz rozbrojeniu jądrowym i kontroli zbrojeń.