Jak się dowiadujemy, krytyka nie dotyczyła jednak decyzji czy planów rady ministrów, ale kwestii współpracy na linii rząd-klub. 

Jak relacjonuje nam jeden z uczestników spotkania, przewodniczący klubu Ryszard Terlecki miał zwrócić uwagę m.in. na to, że ministrowie nie przygotowują się do posiedzeń komisji, w których mają uczestniczyć, wysyłają nieprzygotowanych zastępców lub dyrektorów niższego szczebla. 

Terlecki  - w obecności przedstawicieli rządu – miał powiedzieć, że to prowadzi do sytuacji, w których prace komisji są zdecydowanie mniej efektywne i dochodzi do opóźnień.  
 
Klub PiS, podobnie jak inne kluby w Sejmie, zbiera się przy okazji każdego posiedzenia, zwykle rano przed jego rozpoczęciem.

Jak ustaliliśmy, pod koniec maja planowane jest pierwsze od wielu miesięcy wyjazdowe posiedzenie klubu, które ma odbyć się  w weekend 27-28 maja na Podkarpaciu. Wcześniej klub PiS zbierał się na wyjazdowych posiedzeniach w Jachrance pod Warszawą.