Wysokość premii dla warszawskich policjantów ma być uzależniona od decyzji przełożonych, przy czym kwota ta nie może być w stołecznym garnizonie niższa niż 3 tysiące złotych - informuje RMF FM. 

W całej policji średnio na jednego policjanta przypadać ma 4 080 zł dodatku motywacyjnego.

4 080

Taki dodatek motywacyjny przypada w policji średnio na jeden etat

Premii motywacyjnych nie dostaną jednak policjanci, przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne. W podziale premii mają nie uczestniczyć też ci funkcjonariusze, którzy we wrześniu byli na zwolnieniach lekarskich i urlopach. W ten sposób nieformalnie ukarani mają być ci policjanci, którzy brali udział w Wielkim Proteście Mundurowych.

Czytaj więcej

Premie w Straży Granicznej i Policji. Głównie dla szefostwa

Kwoty przypadające na policjantów, którzy zostaną wyłączeni z wypłaty premii, są dzielone między pozostałych funkcjonariuszy. Stąd w Warszawie niektórzy policjanci otrzymają nawet 9 tys. zł dodatku motywacyjnego.

RMF FM rozmawiał z policjantami, którzy podkreślają, że premie w tym roku są nawet dziesięciokrotnie wyższe niż w poprzednich latach.