Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok trzeba składać od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 r. Będzie na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie pozostałe zeznania PIT można składać tak jak dotychczas, tj. do 30 kwietnia 2020 r.

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT skarbówka udostępni przygotowane zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Czytaj także:

Nowe stawki PIT i koszty od 1 października 2019 r.