Po ograniczeniu od 2021 r. ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą rosną wątpliwości, jak ustalać miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. To ono decyduje, czy dana osoba musi rozliczać się w Polsce. Z najnowszej interpretacji wynika jednak, że trudno uwolnić się od obowiązków wobec polskiego fiskusa.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która we wrześniu 2019 r. wyjechała na trzyletni kontrakt do Słowenii. Przez cały okres oddelegowania towarzyszy jej młodsza z dwóch córek, która uczy się w słoweńskiej szkole. Mąż i druga dorosła córka zostali w Polsce.

Czytaj także: Praca za granicą: część Polaków dopłaci podatek polskiemu fiskusowi

Kobieta uważa, że jej centrum interesów życiowych jest teraz w Słowenii. Słowenia traktuje ją jako własnego rezydenta podatkowego, co potwierdza decyzja tamtejszych władz skarbowych. Jednak wnioskodawczyni nie posiada jeszcze certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych za granicą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z jej opinią. Przypomniał, że zgodnie z art. 3 ustawy o PIT polskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która ma na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo przebywa tu 183 dni w roku. Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków. Ten, kto jest polskim rezydentem, rozlicza tu całość swoich dochodów z kraju i z zagranicy.

Według dyrektora KIS nie można przyjąć, że centrum interesów życiowych i gospodarczych wnioskodawczyni zostało przeniesione do Słowenii. Sam fakt, że kobieta przebywa tam z młodszą córką i uzyskuje dochody, nie przesądza jeszcze, że ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z tym krajem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że mąż i starsza córka pozostali w Polsce i nie planują przeprowadzki, zaś pobyt wnioskodawczyni w Słowenii związany jest tylko ze świadczeniem pracy na podstawie kontraktu.

„Wnioskodawczyni spełnia warunek pozwalający uznać, że w okresie wykonywania pracy – od 1 września 2019 r. do 31 lipca 2023 r. (jeżeli stan faktyczny się nie zmieni) ma i będzie mieć w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w związku z posiadaniem centrum interesów życiowych i gospodarczych w tym kraju. Podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu" – stwierdził dyrektor KIS.

Nr interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.833.2020.1.JM