Poniosłeś w 2020 r. wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, np. remont domu? Sprawdź, czy przysługuje ci ulga termomodernizacyjna. Została wprowadzona w 2019 r. W rozliczeniu za 2020 r. podatnicy skorzystają z niej po raz drugi, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

– Ulga przysługuje podatnikom rozliczającym PIT według skali (17 i 32 proc.), 19-proc. podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Skorzystają z niej zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Co ważne, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego – wyjaśnia Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Można zaoszczędzić

Kwotę wydatków poniesionych na cele termomodernizacyjne odlicza się od dochodu lub od przychodu (osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek uiszczają od przychodu). Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ile można zaoszczędzić? Przedstawmy to na prostym przykładzie:

Pan Nowak zainwestował w 2020 r. 40 tys. zł w wymianę pieca oraz docieplenie domu. Odliczy całość, ponieważ mieści się w limicie 53 tys. zł. Załóżmy, że jego dochód za 2020 r. wyniesie 80 tys. zł, od czego zapłaciłby (w uproszczeniu) 13 tys. zł podatku według stawki 17 proc. Jeśli jednak skorzysta z ulgi, zapłaci 6,2 tys. zł.

Jeszcze więcej mogą odliczyć osoby pozostające w związku małżeńskim.

Inwestycje małżonków

– Limit 53 tys. zł przysługuje każdemu z małżonków odrębnie. Każdy z nich może odliczyć po 53 tys. zł. Ważne jest, by wydatek został udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na ich nazwiska – wyjaśnia Agata Malicka.

Przykład: Państwo Kwiatkowscy są właścicielami domu jednorodzinnego należącego do ich majątku wspólnego. W 2020 r. wykonali gruntowny remont domu, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Pan Kwiatkowski posiada faktury na swoje nazwisko na łączną kwotę 50 tys. zł, a jego żona na 30 tys. zł. Każde z nich odliczy całą kwotę wynikającą z faktur na swoje nazwisko, gdyż oboje mieszczą się w limicie 53 tys. zł.

Często małżonkowie posiadają faktury wystawione na dwa nazwiska. Skarbówka potwierdza w interpretacjach, że w takiej sytuacji każdy odlicza połowę wynikającej z nich kwoty. Nie wpływa to na wysokość limitu.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

„Z faktur wystawionych na oboje małżonków każdy z nich ma prawo do odliczenia 50 proc. poniesionych wydatków. Jeżeli faktura jest wystawiona na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje ten małżonek, na którego jest wystawiona" – czytamy w interpretacji nr 0112-KDIL2-1.4011.191. 2020.2.JK.

Fiskus potwierdził, że każdemu z małżonków, którzy prowadzili wspólną inwestycję, przysługuje osobny limit 53 tys. zł.

Jeśli natomiast faktura jest wystawiona na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko on.

Co jeśli faktury zostały wystawione na dwa nazwiska, a tylko jeden z małżonków ma dochody?

Z objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z 16 września 2019 r. wynika, że małżonek, który nie uzyskał w roku podatkowym żadnych dochodów, nie może odliczyć wydatków termomodernizacyjnych. Będzie mógł je odliczyć w kolejnych latach, o ile osiągnie dochód. Ma na to sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Termin zakończenia

Zgodnie z przepisami odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do trzech kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

– Organy podatkowe mogą w przyszłości sprawdzić, czy przedsięwzięcie zostało zakończone w terminie. Przepisy nie mówią, w jaki sposób należy to udokumentować. Warto więc gromadzić faktury oraz protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające zakończenie inwestycji – mówi Agata Malicka.