Nowe ulgi w zeznaniu PIT za 2023 r. - więcej korzyści dla podatników

Rodzice niepełnosprawnego jedynaka skorzystają z ulgi na dziecko bez względu na to, ile zarabiają. Ulga rehabilitacyjna przysługuje już także dziadkom i wnukom. To nowości w zeznaniu PIT za 2023 r.

Aktualizacja: 23.02.2024 10:54 Publikacja: 23.02.2024 03:00

Nowe ulgi w zeznaniu PIT za 2023 r. - więcej korzyści dla podatników

Foto: Adobe Stock

W zeznaniu PIT za 2023 r. jest parę nowości. Poszerzył się krąg uprawnionych do niektórych ulg, zwiększono część limitów.

Na zmianach skorzystają m.in. rodzice niepełnosprawnych jedynaków. Odliczą ulgę na dziecko niezależnie od tego, ile mają dochodów (wcześniej były limity).

Ulga w PIT za 2023 r. na niepełnosprawne dziecko

Ulga polega na pomniejszeniu wykazywanego w zeznaniu podatku. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć po 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Zgodnie jednak z art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przy jedynakach obowiązują limity zarobków. Małżonkowie mogą pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki limit mają też samotni rodzice. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie.

Czytaj więcej

E-PIT dla przedsiębiorców. W zeznaniu od fiskusa trzeba dużo uzupełnić

Od 1 lipca 2023 r. limit nie obowiązuje, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Rodzice skorzystają więc z ulgi także wtedy, gdy dobrze zarabiają. Nowy przepis można zastosować przy rozliczaniu całego 2023 r. W zeznaniu rodzice odliczą pełną kwotę (czyli 1 112,04 zł).

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2023 r. dla dziadka i wnuka

W rozliczeniu za 2023 r. więcej osób może też skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przypomnijmy, że przysługuje niepełnosprawnym, którzy odliczają od dochodu wydatki na rehabilitację i ułatwianie życiowych czynności. Z ulgi mogą skorzystać też ci, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (ich dochody nie mogą przekroczyć określonego limitu). O kogo chodzi? Do 1 lipca 2023 r. art. 26 ust. 7e ustawy o PIT stanowił, że odliczenie przysługuje tym, którzy utrzymują współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe. W tym katalogu nie było dziadków i wnuków. Babcia nie odliczała więc wydatków na wnuczkę, a wnuk na dziadka.

Teraz jest inaczej. Zgodnie z art. 26 ust. 7e z ulgi skorzystamy wtedy, gdy utrzymujemy osoby z pierwszej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatków od spadków i darowizn. Zaliczamy do niej małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Odliczenie jest też na dziecko obce przyjęte na wychowanie.

Nowelizacja weszła 1 lipca, ale zmieniony przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że w zeznaniu za zeszły rok dziadkowie oraz wnuczkowie mogą odliczyć wydatki ze wszystkich miesięcy.

Większe limity odliczeń w zeznaniach podatkowych

Część ulg ma swoje limity. Niektóre z nich zostały podniesione. Ci, którzy wpłacali pieniądze na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w zeznaniu za 2023 r. odliczą od dochodu 8322 zł (w 2022 r. było to 7106,40 zł). Dla osób prowadzących działalność gospodarczą limit wynosi 12 483 zł (w 2022 r. 10 659,60 zł).

Podniesiona została też ulga dla członków związków zawodowych. W zeznaniu za 2023 r. mogą odliczyć od dochodu składki do 840 zł. Rok wcześniej było to 500 zł.

Wzrósł również limit ulgi na składki zdrowotne. Mogą z niej skorzystać m.in. przedsiębiorcy na liniowym PIT. Ulga jest na składki zapłacone za siebie, a także osoby współpracujące, np. małżonka albo rodzica. Liniowcy mają dwie możliwości. Pierwsza: zaliczać składki zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów. Druga: odliczać od dochodu. W 2023 r. maksymalna kwota ulgi wynosiła 10 200 zł (w 2022 r. 8700 zł).

RAMKA

Wynajem
Małżonkowie płacą mniejszy ryczałt

Z ubiegłorocznych zmian ucieszyli się też zarabiający na wynajmie małżonkowie. Mogą bowiem zastosować niższą stawkę podatku do 200 tys. zł przychodu (wcześniej mieli niższy limit).
Przypomnijmy, że na ryczałcie (który jest obowiązkowy dla wynajmu prywatnego, czyli niebędącego działalnością gospodarczą) podatek liczymy od przychodu. Do 100 tys. zł przychodu rocznie ryczałt z najmu wynosi 8,5 proc. Jeśli przekroczymy limit od nadwyżki płacimy 12,5 proc.
Przed zmianą przepisów małżonkom przysługiwał jeden limit – 100 tys. zł. Czyli na każdego po 50 tys. zł. Od 1 lipca 2023 r. każdy małżonek ma własny limit - po 100 tys. zł przychodu rocznie. A jeśli wynajem jest w całości rozliczany przez jednego (ta możliwość przysługuje, jeśli w małżeństwie mamy wspólność majątkową), jego limit wynosi 200 tys. zł. Nowe zasady, choć obowiązują od 1 lipca, można zastosować do przychodów za cały 2023 r.

Czytaj więcej

Ulga na dziecko nie dla każdego rodzica. Pułapki w PIT za 2023 rok
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego